+48 68 384 34 04  liceum@wolsztyn.com.pl    
Strona główna   O szkole  Dla Ucznia   Dla Rodzica  Dla kandydata   Kontakt
Najnowsze wiadomości
Dodano: 2022-08-29, Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
LO Wolsztyn

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r. o godz. 9:15 na zielonym boisku "Orlik".

Msza Św. zostanie odprawiona o godz. 8:00 w Kościele pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa. 

O szkole

O szkole - Internat

Kilka informacji na temat naszego internatu

 

Internat mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie przy ulicy 5 Stycznia 5 wejście od strony podwórza.

Dysponuje piętnastoma dwuosobowymi pokojami. Istnieje możliwość zamieszkania w pokoju pojedynczej osoby. Uzależnione jest to od dostępności miejsc.

Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczniowie naszej szkoły. Jeżeli dysponujemy wolnymi miejscami w następnej kolejności przyjmowani są uczniowie innych szkół średnich.

W internacie mamy pomieszczenie aneksu kuchennego wyposażone w lodówkę, czajnik, kuchenkę mikrofalową.

Mieszkańcy mają zapewnione pełne wyżywienie. Istnieje możliwość dostosowania diety dla potrzeb osób z alergiami.

Odpłatność za internat od października 2022 roku wynosi:

 • za pokój dwuosobowy 130 złotych

 • za pokój jednoosobowy 180 złotych

 • opłata za posiłek (śniadanie, obiad, kolacja) wynosi 32,50 zł/dzień

 

Kwestionariusz


O szkole - Historia i Patron szkoły

Historia:

1895założenie niemieckiej szkoły dla chłopców /Hohere Knabenschule/.

Szkoła ta stanowiła zalążek wolsztyńskiego gimnazjum. Młodzież polska stanowiła w niej około 21% uczniów.

31 sierpnia 1919 -objęcie kierownictwa nad szkołą przez Polaka Stanisława Sutkowskiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Od tego momentu szkoła zaczyna stopniowo funkcjonować jako polskie gimnazjum.

1920 r. – przejęcie kierownictwa nad szkołą przez Leona Hasińskiego. Pod jego zarządem powstają pierwsze pracownie przedmiotowe /biologiczna, chemiczna i fizyczna/.

1931 - Dyrektorem Adolf Paczosa, Dzięki jego staraniom znacznie powiększyła swój księgozbiór szkolna biblioteka i rozwinęła się działalność szkoły w środowisku.

1933 – Józef Dutkowski ostatnim, przedwojennym dyrektoremJego wysiłkiem i staraniem szkoła stanęła w rzędzie przodujących szkół średnich Poznańskiego Okręgu Szkolnego. Na mocy reformy „jędrzejowiczowskiej”, dotychczasowe Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne, zostało przekształcone na Państwowe Liceum i Gimnazjum, posiadające dwa wydziały: matematyczno – fizyczny oraz humanistyczny.

1 września 1934 – Otrzymanie przez Państwowe Liceum i Gimnazjum budynku przy ulicy księcia Józefa Poniatowskiego, po zlikwidowanym Seminarium Nauczycielskim. Tu placówka funkcjonuje do dziś jako Liceum Ogólnokształcące.

1920 – 1939W latach międzywojennych ukończyło szkołę 326 absolwentów.

1939 – 1945 – Przejęcie szkoły w okresie okupacji przez władze niemieckie. W maju 1940 r. urządzono tu niemiecki zakład kształcenia nauczycieli /Lehrerbildungsanstalt/, który istniał do stycznia 1945 r.

4 kwietnia 1945 –inauguracja pierwszego po wyzwoleniu roku szkolnego. Szkoła nosiła wówczas nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum w Wolsztynie. Funkcję pierwszego powojennego dyrektora sprawował ponownie Józef Dutkowski. Rok szkolny trwał do 31 lipca 1945 r., a liczba uczniów wynosiła 260 osób.

1 września 1948 –zmiana systemowa szkoły – zorganizowanie 11-letniej szkoły ogólnokształcącej. System ten obowiązywał do roku 1963.

1950 – Zakończenie pracy na stanowisku dyrektora przez Józefa Dutkowskiego. Po nim funkcje dyrektorów szkoły do roku 1953 sprawowali kolejno: A. Zwolińska, T. Marcinkiewicz,  A. Gerle, W. Hajduk.

1953 – Objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez Leona Wachowiaka. Kierował szkołą nieprzerwanie do 1970 r. Pod jego kierownictwem szkoła przeżywa swój renesans. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego nadało Liceum miano szkoły wiodącej. Od tej pory szkoła była odwiedzana przez liczne delegacje polskie i zagraniczne.

14-15 czerwca 1958 – Organizacja I Zjazdu Absolwentów. Powstanie Koła Wychowanków i Wychowawców Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie.

12-13 czerwca 1965 – Nadanie liceum imienia Marii Skłodowskiej – Curie na wniosek prezydium Koła z okazji II Zjazdu Koła Wychowanków i Wychowawców Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie.

12 czerwca 1965 - Wręczenie ufundowanego przez absolwentów sztandaru na ręce dyrektora Leona Wachowiaka. Pierwszy poczet sztandarowy tworzyli: Maria Przymuszała i Franciszek Zielewicz.

1970 – Powierzenie funkcji dyrektora liceum przez władze oświatowe Włodzimierzowi Knollowi. Sprawował ją nieprzerwanie do 1985 roku. Pod jego kierownictwem doszło do dalszego rozwoju placówki. Internat został przeniesiony na ul. 5 Stycznia, a drugie piętro budynku szkoły zostało zaadaptowane dla potrzeb dydaktycznych. Urządzono bibliotekę z czytelnią, a także świetlicę. Nastąpiła też modernizacja budynku.

14-15 czerwca 1975 – Obchody 50-lecia pierwszej matury organizowanej w 1925 r. w ramach  III Zjazdu absolwentów.

1975 – Przeniesienie Internatu szkoły do budynku na ulicę 5-go Stycznia

1976Powstanie  Zespołu Szkół  Ogólnokształcących. W jego w skład weszło nasze Liceum i istniejące liceum wieczorowe.

1978 – Otwarcie Izby Pamięci i Tradycji Szkoły.

1979Ustalenie tradycji wręczania absolwentom reprezentującym liceum na olimpiadach przedmiotowych i uzyskującym tytuły finalistów i laureatów szczebla centralnego.

Medalu Patronki Szkoły.

1980 – IV Zjazd Wychowanków i Wychowawców Liceum.

1 września 1985 – objęcie stanowiska dyrektora przez Feliksa Matuka. Sprawował ją nieprzerwanie do 2007 roku. Rozpoczęcie  modernizacji pomieszczeń szkolnych /uruchomienie łaźni i sauny, klubu młodzieżowy, siłowni/.

1985 - V  Zjazd Wychowanków i Wychowawców naszego Liceum.

1987 r. - Rozpoczęcie remontu elewacji w 1989 r. i przebudowa placu apelowego i boiska. Wyremontowanie dachu i rynien na budynku szkoły. Powstają nowe klasopracownie /chemiczna, gabinet do nauki prawa jazdy, gabinety językowe i wiele innych/.

1988-92Otwarcie dwóch  pracowni komputerowych.

1988 – Budowanie szkolnego regulaminu w połączeniu ze zmodyfikowanym kodeksem ucznia.

1993 r.  - Otwarcie małej sali gimnastyczna. Funkcjonuje do 2007 roku.

1992 – Nawiązanie współpracy ze szkołami w Holandii, Niemczech i Francji.

1990 – VI Zjazd Wychowanków i Wychowawców naszego Liceum.

1995 –VII Zjazd Wychowanków i Wychowawców naszego Liceum. Duża liczba uczestników Zjazdu potwierdza silne związki koleżeńskie i ciągle żywą pamięć o szkole wśród Absolwentów różnych roczników.

2000 – Uzyskanie przez Licealny Zespół Teatralny III nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

2001 - Zdobycie Nagrody Głównej „OFFEUSZA” na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta w Poznaniu przez Nieformalną Grupę Teatralną z Wolsztyńskiego Liceum .

2002 -  Reorganizacja szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Utworzenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Powstanie  Liceum Profilowanego o specjalności socjalnej. Organizacja pierwszej „nowej” matury w liceum w Wolsztynie.

2003 - Przeniesienie Biblioteki szkolnej do nowych pomieszczeń w piwnicy budynku szkolnego.

8 stycznia 2004  - Uzyskanie przez ZSOiP w Wolsztynie 6 miejsca w Wielkopolsce i 136 w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkól Ponadgimnazjalnych

2004 – Powołanie Liceum Uzupełniającego.

2004 - Nadanie Bibliotece imienia dyrektora Józefa Dutkowskiego. Utworzenie galerii wybitnych absolwentów w bibliotece.

24 września 2005 – IX Zjazd Wychowanków i Wychowawców naszego Liceum.

2007 –Przejęcie obowiązków kierowania ZSOiP w Wolsztynie przez - Katarzynę Lulkiewicz. Pierwszą kobieta na stanowisku dyrektora naczelnego w historii Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie.

01 września 2007 - Organizacja pierwszego naboru w Liceum Uzupełniającym dla Dorosłych  na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

29 lutego 2008 – powołanie Fundacji Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie

01 września 2008 - Powstanie klasy artystycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie.

2008 – Wyremontowanie stołówki szkolnej.

01  września 2009  - Powstanie klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie.

Grudzień 2009 – Otwarcie boiska typu „Orlik” przy Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie.

Maj – czerwiec 2010 – ufundowanie przez absolwentów i przyjaciół liceum repliki sztandaru szkoły. Remont izby pamięci, wykonanie przez uczniów serii malowideł na szkle o Wolsztynie.

01 września 2010  - Powstanie innowacyjnej klasy bezpieczeństwo publiczne w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie.

30 września 2010 – Jubileuszowy X Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie.

01 września 2011  - Powstanie w liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie innowacyjnych kierunków nauczania: politechnicznego i dziennikarskiego. Podpisanie umowy o współpracy z Wojewódzką Komenda Policji w Poznaniu.

Listopad 2011 - uroczyste obchody Roku Marii Skłodowskiej - Curie w Liceum. Odsłonięcie galerii dyrektorów, posadzenie na dziedzińcu szkolnym ulubionego drzewa Skłodowskiej - miłorzębu.

Styczeń 2012 – wprowadzenie dziennika elektronicznego jako systemu kontroli oceniania i frekwencji dla rodziców i nauczycieli.

Czerwiec 2012 – uzyskanie tytułu II najbardziej usportowionej szkoły w Województwie Wielkopolskim – Licealiada 2012.

Rok szkolny 2012/2013 - Wprowadzenie możliwości nauki języka hiszpańskiego jako obowiązkowego w liceum i powstanie innowacyjnego kierunku: promocja zdrowia.

Rok szkolny 2013/2014 - dziennik elektroniczny jako jedyny obowiązujący w szkole, powstanie szkolnej telewizji "Studio 53".

30 września 2013r. - uroczyste obchody 160-rocznicy śmierci wielkiego Wolsztynianina, matematyka, filozofa, fizyka Józefa Marii Hoene- Wrońskiego-. Organizacja  konferencji  naukowej i odsłonięcie K-dronu przed budynkiem szkoły. 

31 października 2013r. - inauguracja obchodów 100-lecia budynklu szkoły i posadzenie tulipanowca  - drzewa symbolizującego rangę, prestiż, radość i inwencję przed budynkiem szkoły.

12 stycznia 2023r. - Zdobycie tytułu "Srebrna Szkoła" w rankingu Perspektyw najlepszych szkół w Polsce 

 

Patron:

LO Wolsztyn

Maria Skłodowska - Curie urodziła się w Warszawie dnia 7 listopada 1867 roku w domu przy ul. Freta 16. Jej rodzice byli pedagogami. Ojciec, Władysław Skłodowski pracował w Warszawie jako nauczyciel matematyki i fizyki, matka Marii, Bronisława Boguska, była przełożoną szkoły średniej dla dziewcząt, mieszczącej się przy ul. Freta 16. Maria miała jeszcze czwórkę rodzeństwa: Zofię, która zmarła jako czternastoletnia dziewczynka  podczas epidemii tyfusu w Warszawie, Józefa- późniejszego doktora medycyny, ordynatora szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, Bronisławę - doktora medycyny i długoletnią kierowniczkę sanatorium dla gruźlików w Zakopanem i twórcę  Instytutu Radowego w Warszawie,  Helenę -nauczycielkę i wizytatorkę szkół w Warszawie.

W 1878 roku matka Marii umarła na trudno wyleczalną w owym czasie gruźlicę płuc. Opiekę nad dziećmi przejął zapracowany Władysław Skłodowski. Zapewnił on prywatne lekcje swym pociechom nie będąc zadowolonym z poziomu szkół, do których uczęszczały. W 1877 roku Maria wraz z siostrą Heleną została oddana na pensję panny Jadwigi Sikorskiej do klasy III. Po roku umieszczono ją w siedmioklasowym gimnazjum rządowym. Klasę III Maria powtórzyła z powodu zbyt młodego wieku i w roku 1833 otrzymała maturę. W szesnastym roku życia Maria skończyła gimnazjum ze złotym medalem, następnie podjęła się dobrze płatnej pracy nauczycielki na wsi i stamtąd pomagała finansowo rodzinie. Trzy lata spędziła w domu państwa Żurawskich, studiowała matematykę samodzielnie, korzystając tylko ze wskazówek ojca, udzielanych jej listownie. Siostra Marii, Bronisława, ukończyła studia medyczne w Paryżu i umożliwiła naukę Marii w tymże mieście, a także zapewniła jej dom i pomoc. Maria mając 24 lata zdecydowała się na studia w Paryżu, ponieważ żaden uniwersytet w podzielonej między zaborców Polsce nie przyjmował kobiet.

Studiowała na Sorbonie na Wydziale Nauk Ścisłych. Wynajęła w pobliżu uczelni maleńki pokoik bez żadnych wygód. Często zdarzało się jej żywić jedynie chlebem i owocami, marznąć w zimie. Pomimo tych niedogodności okres ten zaliczała Maria do najszczęśliwszych w swoim życiu. Wtedy właśnie poznała i pokochała Piotra Curie, młodego fizyka. Ślub Marii i Piotra odbył się w 1895 w Sceaux pod Paryżem, gdzie mieszkali rodzice Piotra. Dwa lata po ślubie urodziła się państwu Curie córka Irena, późniejsza laureatka nagrody Nobla.

Pomimo mnóstwa obowiązków, Maria rozpoczęła badania nad ciałami promieniotwórczymi, które doprowadziły ją do odkrycia dwóch promieniotwórczych pierwiastków: polonu i radu. Przez następne lata razem z małżonkiem pracowała nad wydzieleniem czystego radu z rudy. Państwo Curie sprowadzili osiem ton smółki uranowej by móc przeprowadzać tysiące doświadczeń. Z powodu braku odpowiedniego laboratorium pracowali w zimnie i wilgoci w drewnianej szopie. Ich trudy przyniosły oczekiwany owoc. W 1903 roku otrzymali decygram czystego chlorku radu. Sława spowodowała polepszenie warunków materialnych. Lato 1899 roku małżonkowie wraz z całą rodziną spędzili w Polsce - w Zakopanym.

W 1903 roku otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. W 1904 roku urodziła się im druga córeczka - Ewa. Dwa lata później, 19 kwietnia 1906r. Piotr uległ wypadkowi - pośliznął się w deszczu na ulicy i wpadł pod ciężki wóz, który go zabił na miejscu. Miał wtedy 47 lat. Aby zapewnić sobie utrzymanie, Maria przyjęła po mężu katedrę na Sorbonie i została profesorem. W 1911 roku Maria ponownie dostała nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii za wyodrębnienie w stanie czystym preparatów radu oraz radu w stanie metalicznym.

W początkach I wojny światowej odłożyła swe prace, wywiozła rad i ukryła go w kasie pancernej w banku. Sama poświęciła się ratowaniu życia ludzkiego. Zorganizowała ponad dwieście sal rentgenowskich do obsługi szpitali frontowych, a dwadzieścia samochodów zamieniła w jeżdżące sale rentgenowskie. Po zakończeniu wojny w 1924 roku odwiedziła Polskę, ale obowiązki nie pozwoliły jej długo zostać w ojczyźnie.

W 1932 roku w Warszawie powstał na jej ciche życzenie Instytut Radowy. W laboratoriach Instytutu Maria wznowiła swoje badania. Niestety w 1944 roku Niemcy spalili Instytut. Rad został jednak ocalony, a Maria podjęła na nowo pracę w odbudowanej placówce.

Przed samą wojną Francja ofiarowała Marii wspaniały gmach laboratoryjny: Institut Curie - mieści się on przy ul. Pierre Curie w Paryżu. Jest to laboratorium, którego nie doczekał niestety Piotr, a którego tak gorąco pragnął. Tam Maria przeniosła prace badawcze nad radem, tam też pracowała niemal do ostatniego dnia swojego życia.

Od śmierci męża Maria zaczęła często chorować. Długie i niedoleczone choroby zmęczyły jej wątły organizm. Była wtedy u szczytu sławy, z całego świata sypały się nagrody, dyplomy, honorowe doktoraty i honorowe obywatelstwa, zarzucano ją kwiatami i darami. Z końcem roku 1933 zaczęła poważnie chorować, a w maju 1934 silnie gorączkować. Lekarze szukali chorób w jej płucach - na próżno. Maria została wysłana do sanatorium położonego w górskiej miejscowości Sacellemoz. Nastąpiła krótkotrwała poprawa lecz niebawem gorączka podniosła się powyżej 40 stopni. Wezwano więc profesora Rocha z Genewy, który wykrył chorobę krwi Marii. Przyczyną choroby był rad, jej ukochany rad...

Dnia 4 lipca 1934 roku o godzinie czwartej rano serce wielkiej uczonej przestało bić. Marię Skłodowską - Curie pochowano cicho obok męża w Sceaux. Nasza rodaczka i patronka naszego liceum była jedną z najpopularniejszych postaci świata naukowego. Mimo iż otrzymała wiele nagród i wyróżnień pozostała cicha, skromna i daleka od starań o ludzkie uznanie. Całkowicie poświęciła się swojej pracy i rodzinie.

Sejm, jak i Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjęły uchwały o ustanowieniu roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. W jednej z nich czytamy:

”W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm RP postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki" .

 

 


O szkole - Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest przygotowanie uczniów do przyszłego życia w następujących sferach rozwoju:

 1. intelektualnej i psychofizycznej: uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rzeczywistości społeczno-kulturalnej; uczeń, w sposób świadomy, korzysta z dorobku współczesnej nauki i techniki; dba o prawidłowy rozwój fizyczny;
 2. społecznej: uczeń aktywnie i swobodnie porusza się we współczesnym świecie; mając poczucie własnej wartości, świadomie korzysta ze swoich praw obywatelskich; jest uwrażliwiony na przejawy nietolerancji i niesprawiedliwości; przeciwdziała negatywnym zjawiskom społecznym; potrafi dokonywać trafnych wyborów życiowych;
 3. kulturowej:  uczeń uczestniczy w różnych formach kultury; nie tracąc więzi z tradycją narodową i lokalną jest świadomym swej roli Europejczykiem; jest przygotowany do wrażliwego odbioru różnorodnych dzieł kultury.  

 

WIZJA SZKOŁY

 1. Harmonijne wspieranie rozwoju ucznia.
 2. Przygotowanie do samodzielnego życia w rodzinie i do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych.
 3. Wychowanie w poszanowaniu tradycji narodowych i lokalnych.
 4. Wielokierunkowe kształcenie przygotowujące do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.
 5. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

O szkole - grono pedagogiczne

L.p.

Nauczyciel

Specjalność  / funkcja

1.

Lulkiewicz Katarzyna

Dyrektor Szkoły,  język polski

2.

Szpakowska Danuta

wicedyrektor, matematyka

3.

Mała Jolanta

wicedyrektor, matematyka

4.

Baron Elżbieta

kierownik internatu

5.

Arndt Filip

wiedza o społeczeństwie, historia, historia i teraźniejszość

6.

Artwińska Danuta

język angielski, język niemiecki, język hiszpański

7.

Barska Izabela

wychowawca w internacie

8.

Bartkowiak Magdalena

język rosyjski, przedsiębiorczość

9.

Bogucka-Otto Katarzyna

pedagog

10.

Buda Małgorzata

geografia

11.

Cader Katarzyna

religia

12.

Czebanienko Jewgenija

język angielski

13.

Dechnik Marzena

język angielski

14.

Domagalska Anna-Maria

bibliotekarz

15.

Furmanowicz Ewelina

matematyka, informatyka

16.

Gmerek Dorota

fizyka

17.

Gubernat Adrianna

język polski, język francuski

18.

Hałaj Janina

wychowawca w internacie

19.

Jarosz Renata

historia, geografia

20.

Jąder Izabela

religia

21.

Joksz Iwona

język polski

22.

Kaczmarek Joanna

chemia, biologia

23.

Kasperska-Kliks Marta

język hiszpański

24.

Kazubski Mateusz

wychowanie fizyczne

25.

Klessa Marcin

informatyka, CAD

26.

Klessa Monika

matematyka

27.

Kosicki Marcin

edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, doradca zawodowy

28.

Kowalewicz Ewa

biologia

29.

Kozłowska Iwona

wychowanie fizyczne

30.

Kubicka-Guła Maria

język angielski. język hiszpański

31.

Laskowski Marek

język niemiecki

32.

Ligma Beata

muzyka

33.

Lorenc-Popiół Regina

historia

34.

Magdans Renata

biologia

35.

Maniarska Zuzanna

psycholog

36.

Masiorek Dominika

psycholog

37.

Materna Justyna

chemia

38.

Nieborak Krzysztof

matematyka

39.

Owsianikow Joanna

język angielski

40.

Pacholska Anita

język polski

41.

Pawliczak Justyna

język polski

42.

Pawliczak Paulina

wychowawca w internacie

43.

Piątek Grzegorz

historia, historia i teraźniejszość

44.

Piosik Joanna

język angielski, język francuski

45.

Piosik Krzysztof

wychowanie fizyczne

46.

Piotrowska Magdalena

informatyka

47.

Ptak Szymon

historia, podstawy przedsiębiorczości

48.

Rosiński Radosław

fizyka

49.

Rozynek-Ekiert Katarzyna

język niemiecki, język hiszpański

50.

Sadza Damian

wychowanie fizyczne

51.

Stańko Jarosław

fizyka

52.

Strażyńska Magdalena

matematyka

53.

Tomalik Piotr

historia

54.

Wawrzyńska Katarzyna

język angielski

55.

Weiss Kornelia

język polski

56.

Wolnik Ewa

geografia, przyroda

57.

Zaremba Małgorzata

wychowanie fizyczne

58.

Zaremba Wioletta

bibliotekarz

59.

Zawal Maria

język polski


O szkole - Sekretariat

Sekretariat szkoły czynny:

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 -15.00  

 

Sekretarka - Weronika Zajdel

Samodzielny referent administracyjny - Ewelina Rogozińska-Wita

Główny księgowy - Anna Malicka

Księgowy - Monika Tomiak

Referent księgowy - Hanna Lisiewicz

Intendent - Ewa Siemczyk

 

 

Przydatne wzory dokumentów: 

Podanie o duplikat legitymacji

Podanie o duplikat świadectwa

Wniosek o wydanie mlegitymacji dla osoby niepełnoletniej

Wniosek o wydanie mlegitymacji dla osoby pełnoletniej

Wzór podania o zwolnienie z wychowania fizycznego


O szkole - Fundacja absolwentów

Fundacja Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie powstała 29 lutego 2008r. z inicjatywy  byłych uczniów szkoły. Fundatorami rejestrującymi organizację byli Marcin Bajon, Konrad Bugaj, Katarzyna Lulkiewicz, Grzegorz Sempołowicz i Bogusław Żok. Fundacja wyrosła z tradycji Koła Wychowawców i Wychowanków, które funkcjonowało od 1958 roku, zajmowało się organizacją Zjazdów Liceum i wydawało okolicznościowe publikacje zjazdowe.

Funkcję prezesa objął Konrad Bugaj, a w skład jej zarządu dodatkowo weszli: Beata Bauta, Małgorzata Buda, Marcin Bajon, Bogusław Żok.

W radzie Fundacji zasiedli Zbigniew Artwiński, Feliks Matuk– absolwent i dyrektor szkoły do 2007 roku, Stefania Żok, Jan Słomiński, Grzegorz Sempołowicz, Piotr Gajdziński, Krzysztof Mączkowski, Katarzyna Lulkiewicz, Danuta Szpakowska,  Jolanata Mała i Szymon Ptak.

Celem Fundacji Absolwentów Liceum Ogólnoksztąłcącego w Wolsztynie jest wspieranie Liceum Ogólnokształcacego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wolsztynie w zakresie: działalności dydaktyczno – wychowawczej i kulturalnej, finansowania działań inwestycyjnych i innych zmierzających do rozwoju szkoły, promowania liceum, fundowania stypendium dla uczniów zdolnych, aktywizacja absolwentów do działania na rzecz liceum, wspierania uczniów, absolwentów i pracowników dydaktycznych liceum w poszukiwaniu pracy i dalszym kształceniu i rozwoju. Fundacja realizuje swoje zadania poprzez organizowanie kursów, odczytów, seminariów i wykładów, imprez kulturalno- oświatowych, rozrywkowych i turystycznych, wspieranie i organizowanie imprez jubileuszowych liceum, prowadzenie banku danych o liceum i jego absolwentach, współpracę ze środowiskami kultury, techniki, osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi oraz aktywizowanie tych środowisk do działań na rzecz celów fundacji.

Do inicjatyw członków fundacji, które realizują we współpracy ze szkołą należą zjazdy absolwentów, spotkania z ciekawymi ludźmi kultury i nauki, coroczne spotkania z absolwentami z okazji Dnia Patronki Szkoły, organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, zielone szkoły, wspieranie klas innowacyjnych w Wolsztyńskim Liceum.

W każdym roku Fundacja nagradza jednego absolwenta najlepiej promującego szkolę. Na liście stypendystów znaleźli się między innymi: Mateusz Sita (2009), Sławomir Wawrzynowicz (2010), Patrycja Kożuchowska(2011), Kamil Obiegała (2012), Konrad Suchojad( 2013), Marta Mania(2014), Patryk Krawczyk(2015).

Z inicjatywy Fundacji Absolwentów w 2009 wykonano także replikę sztandaru szkoły ufundowanego w czasie II Zjazdu Wychowawców i Wychowanków Liceum w 1965r. oraz wydano monografię „Historia. Ludzie. Wspomnienia”.Nasze sukcesy

Dla uczniaDla ucznia - e-dziennik

LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA:
https://portal.librus.pl/rodzina/synergia/loguj

 

Przygotowaliśmy instrukcję logowania do systemu Synergia w formie:Dla ucznia - Rada Samorządu Uczniowskiego

Dla ucznia - Rada Samorządu UczniowskiegoDla ucznia - Organizacja roku szkolnego

4  września

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

6-8 września

Kiermasz podręczników

wrzesień – 1 raz w tygodniu

Taneczno-piknikowe przerwy

13 września

Zebranie z rodzicami klas pierwszych godz. 17.30

14 września

Zebranie z rodzicami klas 2-4 godz. 17.30

16 września

Światowy dzień Dawcy Szpiku

18 września

Sesja zdjęciowa

22 września

Światowy dzień bez samochodu

27 września

Gra terenowa dla uczniów klas pierwszych/ otrzęsiny. Zadania sprawdzają wiedzę o Patronce Szkoły. (klasa 2g)

29 września

Dzień chłopaka; Dzień kawy

październik

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

10 października

Światowy dzień Zdrowia Psychicznego

9 – 12 października

Akcja informacyjna o głosowaniu

13 października

Szkolne Prawybory

14 października

Dzień Edukacji Narodowej

16 października

Dzień Papieski

16 października

Dzień bez sprawdzania wiedzy

16 – 21 października

Tydzień językowy

20 października

Rajd dla uczniów szkół podstawowych z powiatu wolsztyńskiego

27 października

Dzień Udaru Mózgu

1 listopada

Wszystkich Świętych- Dzień wolny dla uczniów i nauczycieli

2 listopada

Dzień Zaduszny- Dzień wolny dla uczniów i nauczycieli

9 listopada

Dzień bez sprawdzania wiedzy

10 listopada

Dzień Patronki Szkoły

10 listopada

Koncert z okazji Święta Niepodległości

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

15 listopada

Dzień otwarty dla rodziców godz. 17.30-18.30

16 listopada

Dzień tolerancji

20 – 24 listopada

Tydzień językowy

27 listopada-5 grudnia

Próbna matura

1 grudnia

Światowy Dzień AIDS

5 grudnia

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

6 grudnia

Mikołajki

11 - 15 grudnia

Dzień bez przekleństw

do 11 grudnia

Wystawienie ocen proponowanych

13 grudnia

Zebranie z rodzicami godz. 17.30. 

22 grudnia

Szkolne kolędowanie

23 – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia

Nowy Rok

5 stycznia

Obchody Powstania Wlkp./ wyzwolenie Wolsztyna

6 stycznia

Święto Trzech Króli

8 stycznia

Wystawienie ocen śródrocznych

9 stycznia

Dzień bez sprawdzania wiedzy

10 stycznia

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

10 stycznia

Koniec I półrocza

11 stycznia

Początek II półrocza

13 stycznia

Studniówka

24 stycznia

Konferencja podsumowująca I półrocze 15.15

24 stycznia

Zebranie z rodzicami. 17.30

02 lutego

Dzień pozytywnego myślenia

05 – 09 lutego

Tydzień językowy

09 lutego

Dzień bezpiecznego Internetu

09 lutego

Dzień bez sprawdzania wiedzy

12-25  lutego

Ferie zimowe

14 lutego

Walentynki

marzec

Promocja szkoły: akcje promocyjne, konkursy dla uczniów szkół podstawowych

marzec

Miesiąc Doradztwa Zawodowego

1 marca

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

8 marca

Dzień Kobiet

14 marca

Dzień liczby Pi

15 marca

Dzień języków obcych

16 marca

Dzień otwarty szkoły. (Odrabianie  6 VI przez nauczycieli z uczniami klas 1-3).

25 – 27 marca

Rekolekcje wielkopostne

28 marca – 02 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

do 05 kwietnia

Wystawienie ocen proponowanych w klasach czwartych

06 kwietnia

Dzień pamięci Ofiar Zbrodni katyńskiej- Marsz Katyński

09 kwietnia

Zebranie z rodzicami klas czwartych godz. 17.30.

Dzień otwarty dla uczniów klas 1-3 godz. 17.30.

15– 19 kwietnia

Tydzień językowy

do 17 kwietnia

Wystawienie ocen przewidywanych w klasach czwartych

22 kwietnia

Sprawdzian o podwyższenie oceny i wystawienie ocen rocznych w klasach czwartych

23 kwietnia

Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych godz. 15.15

26 kwietnia

Zakończenie roku szkolnego w klasach czwartych

1 maja

Święto Pracy

2 maja

Święto Flagi- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 maja

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

6 maja

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych odrobiony 16 marca

7 – 9 i 13 maja

Dni wolne od zajęć dla uczniów klas 1-3

7 – 23 maja

Matura dla uczniów klas czwartych

18 maja

Międzynarodowy Dzień Muzeów

26 maja

Dzień Matki

30 maja

Boże Ciało

31 maja

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

maj/czerwiec

Wybory RSU

czerwiec

Konkursy czytelnicze

01 czerwca

Dzień Dziecka

03 czerwca

Wystawienie ocen proponowanych w klasach LO4

04 czerwca

Zebranie z rodzicami klas 1-3.

07 czerwca

Połowinki klasy 2

do 12 czerwca

Wystawienie ocen przewidywanych

14 czerwca

Światowy Dzień Krwiodawstwa

17 czerwca

Sprawdzian o podwyższenie oceny i wystawienie ocen rocznych

18 czerwca

Konferencja klasyfikacyjna i podsumowująca (cz.1)

19 czerwca

Dzień Sportu, Dzień porządkowy

20 czerwca

Dzień Małej Turystyki

21 czerwca

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

09 lipca

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

31 sierpnia

 


Dla ucznia - Pedagog, Psycholog, Doradca Zawodowy

W przypadku

 • rozpoznania trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych,
 • potrzeby udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • niepokojących zmian, jakie pojawiają się w jego zachowaniu,
 • trudnych relacji dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem,

mogą Państwo oczekiwać od psychologa szkolnego pomocy i wsparcia.

Gabinet psychologa znajduje się na parterze (kręte schodki przy bocznym wejściu)
Godziny pracy :

 

Pani Marlena Bocer - Psycholog szkolny

 

DNI TYGODNIA

GODZINY PRACY

Poniedziałek

8.00-15.00

Godzina dostępności 15.00-16.00

Wtorek

7.45-11.45

Środa

14.15-16.15

Czwartek

12.15-14.15

Piątek

8.00-15.00

 

 

Pani Katarzyna Bogucka-Otto - Pedagog szkolny

 

DNI TYGODNIA

GODZINY PRACY

Poniedziałek

8.00- 12.30

Wtorek

12.30-14.00

Godzina dostępności 14.00-15.00

Środa

8.00-14.00

Czwartek

8.00-13.00

Piątek

8.15-13.15

 

 

 

 

 Dla ucznia - Biblioteka

Biblioteka czynna w godzinach :

Poniedziałek 7.30 – 14.30

Wtorek 7.30 – 14.30

Środa 7.30 – 14.30

Czwartek 7.30 – 14.30

Piątek 7.30 – 14.30

W Bibliotece można skorzystać z komputera i drukarki, a także z kserokopiarki oraz przygotować się do lekcji w czytelni.

 

Zachęcamy do wypożyczania i czytania książek. Z książką miło spędzisz czas.

Kto czyta, ten żyje podwójnie”.

 

Dla rodzica


Dla rodzica - Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

Maciej Ratajczak - przewodniczący

Małgorzata Mrozek - z-ca przewodniczącego

Joanna Kasperowicz - sekretarz

Elżbieta Moder-Żukowska - skarbnik

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej: Anna Dawidowska

Członkowie: Iwona Michalak, Mateusz Czarnecki 

 

Regulamin Rady Rodziców

 

 


Dla Rodzica - Numer konta Rady Rodziców

 
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Poniatowskiego 7, 64-200 Wolsztyn

Nr konta: 50 1020 4144 0000 6002 0081 1901

 


Dla rodzica - Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

4  września

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

6-8 września

Kiermasz podręczników

wrzesień – 1 raz w tygodniu

Taneczno-piknikowe przerwy

13 września

Zebranie z rodzicami klas pierwszych godz. 17.30

14 września

Zebranie z rodzicami klas 2-4 godz. 17.30

16 września

Światowy dzień Dawcy Szpiku

18 września

Sesja zdjęciowa

22 września

Światowy dzień bez samochodu

27 września

Gra terenowa dla uczniów klas pierwszych/ otrzęsiny. Zadania sprawdzają wiedzę o Patronce Szkoły. (klasa 2g)

29 września

Dzień chłopaka; Dzień kawy

październik

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

10 października

Światowy dzień Zdrowia Psychicznego

9 – 12 października

Akcja informacyjna o głosowaniu

13 października

Szkolne Prawybory

14 października

Dzień Edukacji Narodowej

16 października

Dzień Papieski

16 października

Dzień bez sprawdzania wiedzy

16 – 21 października

Tydzień językowy

20 października

Rajd dla uczniów szkół podstawowych z powiatu wolsztyńskiego

27 października

Dzień Udaru Mózgu

1 listopada

Wszystkich Świętych- Dzień wolny dla uczniów i nauczycieli

2 listopada

Dzień Zaduszny- Dzień wolny dla uczniów i nauczycieli

9 listopada

Dzień bez sprawdzania wiedzy

10 listopada

Dzień Patronki Szkoły

10 listopada

Koncert z okazji Święta Niepodległości

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

15 listopada

Dzień otwarty dla rodziców godz. 17.30-18.30

16 listopada

Dzień tolerancji

20 – 24 listopada

Tydzień językowy

27 listopada-5 grudnia

Próbna matura

1 grudnia

Światowy Dzień AIDS

5 grudnia

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

6 grudnia

Mikołajki

11 - 15 grudnia

Dzień bez przekleństw

do 11 grudnia

Wystawienie ocen proponowanych

13 grudnia

Zebranie z rodzicami godz. 17.30. 

22 grudnia

Szkolne kolędowanie

23 – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia

Nowy Rok

5 stycznia

Obchody Powstania Wlkp./ wyzwolenie Wolsztyna

6 stycznia

Święto Trzech Króli

8 stycznia

Wystawienie ocen śródrocznych

9 stycznia

Dzień bez sprawdzania wiedzy

10 stycznia

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

10 stycznia

Koniec I półrocza

11 stycznia

Początek II półrocza

13 stycznia

Studniówka

24 stycznia

Konferencja podsumowująca I półrocze 15.15

24 stycznia

Zebranie z rodzicami. 17.30

02 lutego

Dzień pozytywnego myślenia

05 – 09 lutego

Tydzień językowy

09 lutego

Dzień bezpiecznego Internetu

09 lutego

Dzień bez sprawdzania wiedzy

12-25  lutego

Ferie zimowe

14 lutego

Walentynki

marzec

Promocja szkoły: akcje promocyjne, konkursy dla uczniów szkół podstawowych

marzec

Miesiąc Doradztwa Zawodowego

1 marca

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

8 marca

Dzień Kobiet

14 marca

Dzień liczby Pi

15 marca

Dzień języków obcych

16 marca

Dzień otwarty szkoły. (Odrabianie  6 VI przez nauczycieli z uczniami klas 1-3).

25 – 27 marca

Rekolekcje wielkopostne

28 marca – 02 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

do 05 kwietnia

Wystawienie ocen proponowanych w klasach czwartych

06 kwietnia

Dzień pamięci Ofiar Zbrodni katyńskiej- Marsz Katyński

09 kwietnia

Zebranie z rodzicami klas czwartych godz. 17.30.

Dzień otwarty dla uczniów klas 1-3 godz. 17.30.

15– 19 kwietnia

Tydzień językowy

do 17 kwietnia

Wystawienie ocen przewidywanych w klasach czwartych

22 kwietnia

Sprawdzian o podwyższenie oceny i wystawienie ocen rocznych w klasach czwartych

23 kwietnia

Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych godz. 15.15

26 kwietnia

Zakończenie roku szkolnego w klasach czwartych

1 maja

Święto Pracy

2 maja

Święto Flagi- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 maja

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

6 maja

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych odrobiony 16 marca

7 – 9 i 13 maja

Dni wolne od zajęć dla uczniów klas 1-3

7 – 23 maja

Matura dla uczniów klas czwartych

18 maja

Międzynarodowy Dzień Muzeów

26 maja

Dzień Matki

30 maja

Boże Ciało

31 maja

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

maj/czerwiec

Wybory RSU

czerwiec

Konkursy czytelnicze

01 czerwca

Dzień Dziecka

03 czerwca

Wystawienie ocen proponowanych w klasach LO4

04 czerwca

Zebranie z rodzicami klas 1-3.

07 czerwca

Połowinki klasy 2

do 12 czerwca

Wystawienie ocen przewidywanych

14 czerwca

Światowy Dzień Krwiodawstwa

17 czerwca

Sprawdzian o podwyższenie oceny i wystawienie ocen rocznych

18 czerwca

Konferencja klasyfikacyjna i podsumowująca (cz.1)

19 czerwca

Dzień Sportu, Dzień porządkowy

20 czerwca

Dzień Małej Turystyki

21 czerwca

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

09 lipca

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

31 sierpnia

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

 

 
 
Dla kandydataDla kandydata - terminarz rekrutacja

Terminarz rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie  na rok szkolny 2024/2025

Termin

Zadania - czynności

od 20 maja 2024 r.  do
14 czerwca 2024 r.    
do godz.15.00

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów (wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym)

21 czerwca 2024 r.

Kandydaci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły
 

3 lipca 2024 r.

Ogłoszenie przez OKE wyników egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2024 r.

Kandydaci otrzymują ze szkoły podstawowej zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2024 r.
do 5 lipca  2024 r.
do godz.15.00

Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o  świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi na zamianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

do 5 lipca  2024 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Do 10 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w załączonych oświadczeniach

11  lipca 2024 r.
godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych  do szkoły i listy kandydatów niezakwalifikowanych  do szkoły

od 11 lipca 2024 r.
do 17 lipca  2024 r.
do godz.15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej

18 lipca  2024 r. 
do godz.12.00 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną   listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

od 19 lipca  2024 r.
do 12 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami   

Dla kandydata - wniosek o przyjęcie do szkołyDla kandydata - regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie na rok szkolny 2024/2025

 

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie prowadzi nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie
  do następujących oddziałów:

 

Oddział 

Profil

Język obce

Przedmioty rozszerzone,
przedmioty  uzupełniające

Przedmioty liczone
w rekrutacji

A

Matematyczno-fizyczny

angielski, niemiecki

matematyka, fizyka
przedmiot uzupełniający: komputerowe wspomaganie projektowania

język polski, język angielski, matematyka,  fizyka

A

Matematyczno-informatyczny

angielski, niemiecki

matematyka, informatyka
przedmiot uzupełniający: komputerowe wspomaganie projektowania

język polski, język angielski,  matematyka,  informatyka

B

Biologiczno-chemiczny

angielski, niemiecki

biologia, chemia

język polski, język angielski, matematyka,  biologia

B

Promocja zdrowia

angielski, niemiecki

biologia, geografia 

język polski, język angielski,  matematyka,  biologia 

C

Humanistyczny

angielski, hiszpański

język polski, historia  albo  geografia

język polski, język angielski,
matematyka,
przedmiot wybrany jako rozszerzony:  historia albo geografia

C

Lingwistyczny

angielski, hiszpański

język angielski, język hiszpański, 
geografia albo historia

język polski, język angielski,
matematyka,
przedmiot wybrany jako rozszerzony: geografia albo historia 

 

Ogólny*

angielski, niemiecki

matematyka, geografia 

język polski, język angielski,
matematyka, geografia

*Profil ogólny zostanie utworzony, jeśli będzie odpowiednia liczba kandydatów. Może być połączony z profilem matematyczno-fizycznym albo matematyczno-informatycznym albo z promocją zdrowia.

 1. Do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie przyjmuje się uczniów  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wolsztynie
  w terminie od 20 maja 2024r.  do  14 czerwca 2024r.  do godz.15.00 dostarczają do sekretariatu  szkoły następujące dokumenty:

- wniosek o przyjęcie do szkoły,

- życiorys z informacją o swoich zainteresowaniach i osiągnięciach,  

- dwie podpisane  fotografie legitymacyjne i fotografię  w  wersji elektronicznej,

- kserokopię posiadanych orzeczeń i opinii PPP,

 1. Kandydat zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału, wskazuje we wniosku  kolejne, interesujące go oddziały.
 2. Kandydat, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane. 
 3. Kandydaci od 21 czerwca do 5 lipca 2024 roku do godz. 15.00 uzupełniają wniosek o przyjęcie
  do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  
 4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie  dokonuje rodzic kandydata przez dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  w terminie do
  17 lipca  2024 r. do godz. 15.00.  

 

 1. Zasady liczenia punktów  rekrutacyjnych.

lp.

przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

punktacja

1.Egzamin ósmoklasisty
Wynik przedstawiony w procentach  z
a)  języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35;

b)  języka  obcego  nowożytnego mnoży się przez 0,3.


      maksymalnie
100 punktów

2.

Punkty za oceny  z czterech  zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
1) język polski,
2) język angielski,
3) matematyka,
4) przedmiot wskazany w danym profilu.
Zasady przeliczania na punkty ocen z w/w zajęć edukacyjnych:
ocena celujący – 18 punktów
ocena bardzo dobry – 17 punktów
ocena dobry – 14 punktów
ocena dostateczny – 8 punktów
ocena dopuszczający – 2 punkty

    maksymalnie
72 punkty 

3.

Świadectwo  ukończenia  szkoły  podstawowej  z wyróżnieniem

7 punktów

4. 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– 5 punktów.

    Łączna liczba
punktów za osiągnięcia wynosi maksymalnie 18 punktów 


5.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie   przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2022 poz. 2230:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  –  10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego  –  7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego  –  5 punktów.

6.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –  10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego –7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego –5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -3 punkty.

7.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  –  10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego  – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  –  7 punktów,
d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego  –  5 punktów.

Łączna liczba punktów
za osiągnięcia wynosi   maksymalnie 18 punktów

8.

Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 4-7, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim –  2 punkty,
d) powiatowym –  1 punkt.
    W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne   osiągnięcie z takich samych zawodów  wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz
z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym  że  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienione  wynosi 18 punktów.
Wykaz zawodów, konkursów znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

9.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu.

3 punkty

      Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata

200 punktów

 

 1. Przy przeliczaniu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyłącznie te szczególne osiągnięcia kandydata, które zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty sposób przeliczania punktów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek  i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431). 
 3. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności  przyjmowani są: 
 1. laureaci lub finaliści ogólnopolskich  olimpiad przedmiotowych,
 2. laureaci konkursów  przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty .

Warunkiem przyjęcia w pierwszej kolejności jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia. 

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna po przeliczeniu punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wynik egzaminu ósmoklasisty w sposób podany w pkt. 9, uwzględniając punkty 10-12 ustala listę kandydatów zakwalifikowanych  do klas pierwszych zgodnie
  z kolejnością uzyskanych punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria: 
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Dokumenty potwierdzające  spełnianie kryteriów, uwzględnianych w drugim lub trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego:
  -oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  -orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
    orzeczenie o niepełnosprawności,

-prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz      oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka,
-dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna 11 lipca 2024r. o godz. 12.00 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania. 
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna  18 lipca 2024r. do godz. 12.00 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń na parterze budynku szkoły.
 3. W przypadku niedoboru kandydatów do jednej z klas (profilu), a nadmiaru do innej, komisja rekrutacyjna  proponować będzie kandydatom, którzy nie zostali przyjęci do wybranej przez siebie klasy (profilu), przeniesienie do klasy (profilu), w której są wolne miejsca, zachowując zasadę,
  że o kolejności przeniesienia decyduje suma uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 
 4. Do 22 lipca 2024r.  rodzic kandydata  może złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Szkolna komisja rekrutacyjna do 3 dni od dnia złożenia wniosku, przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. W terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata może złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor odwołanie rozpatruje   w ciągu 3 dni od otrzymania odwołania.
 6. W przypadku niedokonana pełnego naboru do Liceum Ogólnokształcącego dyrektor szkoły ogłasza termin uzupełniającej rekrutacji zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 7. Terminarz rekrutacji zawiera załącznik nr 1. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.Wolsztyn, dnia 14 lutego  2024 r.


Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zmianami.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 listopada  2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431, z późn. zmianami).
3. Zarządzenie  nr 110.1.7.2024  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Oferta kształceniaMatematyczno - fizycznyOgólny

Oferta kształcenia - Matematyczno - fizyczny

 

oferta na rok szkolny 2024/2025   

Przedmioty rozszerzone 
nauczane języki obce

  Przedmioty liczone w rekrutacji  

Matematyka, fizyka
j. angielski i niemiecki

przedmiot uzupełniający

komputerowe wspomaganie projektowania


 

język polski, język angielski,
matematyka, fizyka


Oferta kształcenia - Ogólny

oferta na rok szkolny 2024/2025   

Przedmioty rozszerzone 
nauczane języki obce

   Przedmioty liczone w rekrutacji  

Matematyka, geografia

j. angielski i niemiecki 

język polski, język angielski,

matematyka, geografia
Matematyczno - informatycznyLingwistyczny

Oferta kształcenia - Matematyczno - informatyczny

oferta na rok szkolny 2024/2025   

Przedmioty rozszerzone 
nauczane języki obce

   Przedmioty liczone w rekrutacji  

 

Matematyka, informatyka

j. angielski i niemiecki

przedmiot uzupełniający
komputerowe wspomaganie projektowania


 

język polski, język angielski,
matematyka, informatyka


Oferta kształcenia - Lingwistyczny

oferta na rok szkolny 2024/2025   

Przedmioty rozszerzone 
nauczane języki obce

Przedmioty liczone w rekrutacji

Język angielski,

język hiszpański,

geografia albo historia

język polski, język angielski,

matematyka,

   przedmiot wybrany jako rozszerzony:  

geografia albo historia
Oferta kształcenia - Psychologiczno - pedagogiczny

oferta na rok szkolny 2023/2024  PROFIL NIEDOSTĘPNY W REKRUTACJI 2024/2025
Przedmioty rozszerzone    Przedmioty liczone w rekrutacji  

Język polski z biologią

przedmiot uzupełniający:

   konwersacje z języka angielskiego

albo zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

 

język polski, język obcy,

matematyka, biologia
Biologiczno - chemicznyPromocja zdrowia

Oferta kształcenia - Biologiczno - chemiczny

oferta na rok szkolny 2024/2025   

Przedmioty rozszerzone 
nauczane języki obce

   Przedmioty liczone w rekrutacji  

Biologia, chemia

j. angielski i niemiecki

 

język polski, język angielski,

matematyka, biologia


Oferta kształcenia - Promocja zdrowia

oferta na rok szkolny 2024/2025   

Przedmioty rozszerzone 
nauczane języki obce

   Przedmioty liczone w rekrutacji  

 

Biologia, geografia

j. angielski i niemiecki


 

język polski, język angielski,

matematyka, biologia


Humanistyczny

Oferta kształcenia - Humanistyczny

oferta na rok szkolny 2024/2025
 

Przedmioty rozszerzone 
nauczane języki obce

   Przedmioty liczone w rekrutacji  

Język polski

historia albo geografia

j. angielski i hiszpański

 

język polski, język angielski,

matematyka,

   przedmiot wybrany jako rozszerzony:  

historia albo geografia

WYBIERZ PROFIL
Możesz wybrać profil, który najlepiej pasuje do Twoich predyspozycji i daje Ci możliwość dalszego kształcenia na studiach

ROZWIJAJ PASJE
W toku nauki możesz rozwijać swoje pasje! Zajęcia sportowe, konkursy i olimpiady przedmiotowe działania RSU są dla Ciebie

4 LATA DO MATURY
Nauka w szkole trwa 4 lata, a po jej ukończeniu przystępujesz do egzaminu maturalnego, który otwiera drogę na studia!

ZDANA MATURA
Corocznie nasza szkoła utrzymuje najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego w regionie. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów - blisko 100% zdaje maturę!


Zespół Szkół Ogólnokształcących
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej - Curie

ul. Poniatowskiego 7
64-200 Wolsztyn

tel. 68 384-34-04
kom. 609 702 550

liceum@wolsztyn.com.pl

Inspektor Ochrony Danych: iod@liceum-wolsztyn.edu.pl

RODO

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by liceumwolsztyn.pl 2013 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"

stat4u