Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Rozdanie świadectw absolwentom

W poniedziałek 22 czerwca 2020 r. odbędzie się rozdanie świadectw absolwentom naszego liceum. W związku z tym w tym tygodniu absolwenci proszeni są o rozliczenie się ze wszystkich zobowiązań.

1) Zwrot wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej - do 19 czerwca wg podanego wcześniej harmonogramu

2) Rozliczenie szafek - do 19 czerwca do godziny 13.30 w sekretariacie szkoły

3) Zaległe wpłaty klas na ksero - do 18 czerwca na konto: 80 1020 4144 0000 6402 0007 2025

4) zadeklarowane wpłaty na konto Rady Rodziców na konto 50 1020 4144 0000 6002 0081 1901UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA ŚWIADECTW

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rozdanie świadectw ukończenia szkoły nie będzie miało charakteru wspólnej uroczystości i będzie przebiegać w reżimie sanitarnym. Zapraszamy absolwentów po odbiór świadectw w kilku turach:

GODZINA 8.00

KLASA

PIERWSZA LITERA NAZWISKA ABSOLWENTA:

NUMER SALI

WEJŚCIE

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

3A

A - P

8

GŁÓWNE

B. BAUTA

3B

A - K

19

OD ŚWITEZIANKI

K. NIEBORAK

3F

A - K

40

OD OGRODU

I.JOKSZ

3Z

B - K

Sala gimnastyczna

PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ

K.PIOSIK

GODZINA 9.00

KLASA

PIERWSZA LITERA NAZWISKA ABSOLWENTA:

NUMER SALI

WEJŚCIE

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

3A

R - W

8

GŁÓWNE

B. BAUTA

3B

M - Z

19

OD ŚWITEZIANKI

K. NIEBORAK

3F

N - Z

40

OD OGRODU

I.JOKSZ

3Z

M - W

Sala gimnastyczna

PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ

K.PIOSIK

GODZINA 10.00

3A- 3Z

57 os.

ABSOLWENCI ODBIERAJĄCY ŚWIADECTWA Z WYRÓŻNIENIEM ze średnią ze świadectwa ukończenia 4,75 i wyżej

 

AULA

GŁÓWNE

DYREKTOR KATARZYNA LULKIEWICZ

GODZINA 11.00

3D

B - N

15

OD ŚWITEZIANKI

M.BARTKOWIAK

3C

B - K

44

OD OGRODU

A.PACHOLSKA

3G

B - N

Sala gimnastyczna

PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ

M.KAZUBSKI

GODZINA 12.00

3D

P-W

15

OD ŚWITEZIANKI

M.BARTKOWIAK

3C

L - Z

44

OD OGRODU

A.PACHOLSKA

3G

P - Ż

Sala gimnastyczna

PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ

M.KAZUBSKI

Każdy absolwent jest obowiązany posiadać swój długopis. Wchodząc do szkoły absolwenci zakrywają usta i nos maseczką, dezynfekują ręce i udają się do wyznaczonych sal.

Na ławce przy wejściu do sali absolwenci podpisują wyłożone listy, na których:

•poświadczają odbiór dokumentów, które składali do szkoły

•poświadczają odbiór świadectwa

•składają podpis na liście, która będzie wklejona do księgi pamiątkowejAbsolwenci zajmują w sali wyznaczone miejsca i wtedy mogą zdjąć maseczkę i zabrać przygotowane dla nich na ławce dokumenty, dyplomy i nagrody.Przed wyjściem z Sali absolwenci zakładają maski i zachowując bezpieczną odległość opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem, którym wchodzili.