Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Miasto Poznań realizuje XIII edycję programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, podejmujących studia w Poznaniu. Stypendia Miasta Poznania przyznawane są na zasadzie konkursu. Aby wziąć w nim udział wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2020 r. na poznańskiej uczelni.Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2020 r.Mimo szczególnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 i nieorganizowaniem w 2020 r. centralnych etapów olimpiad, zasady miejskiego programu pozostają niezmienione (o stypendium mogą ubiegać się finaliści olimpiad, a także laureaci z lat ubiegłych). Wnioski o stypendium na rok akademicki 2020/2021 mogą składać laureaci i finaliści olimpiad:Artystyczna

Biologiczna

Chemiczna

Filozoficzna

Fizyczna

Geograficzna

Historyczna

Informatyczna

Języka Angielskiego

Języka Białoruskiego

Języka Francuskiego

Języka Hiszpańskiego

Języka Łacińskiego

Języka Niemieckiego

Języka Rosyjskiego

Literatury i Języka Polskiego

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Matematyczna

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.Stypendia Miasta Poznania przyznawane są jeden rok akademicki – od października do czerwca. Kandydaci, którym przyznane zostanie stypendium, uzyskają tytuł „Stypendysty Miasta Poznania”. Osoby te, dzięki swoim osiągnięciom, będą sławić imię nie tylko swojej uczelni, ale i Miasta Poznania i tym samym staną się ambasadorami marki „Akademicki Poznań”.Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i formularz wniosku znajdują się na stronie www.poznan.pl/studiaBezpośredni link do strony programu stypendialnego:https://www.poznan.pl/mim/studia/stypendia-dla-laureatow-i-finalistow-ol...