Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Zebranie z rodzicami

W środę 13 listopada 2019r. o godzinie 17.30 odbędzie się śródroczne zebranie z rodzicami.

Ok. 18.15 zaplanowano spotkania organizacyjne dotyczące połowinek( stołówka) oraz studniówki (sala 31). Proszę o udział w tym spotkaniu przedstawicieli klas, przedstawicieli rodziców i wyznaczonych koordynatorów z ramienia rady pedagogicznej.

Spotkania z rodzicami odbywają się w salach:

1a4 - sala 12

1b4 - sala 4

1c4 - sala 46

1d4 - sala 27

1g4 - czytelnia

1h4 - sala 18

1a3 - sala 47

1b3 - sala 34

1c3 - sala 42

1d3 - sala A-V

1g3 - sala 6

1h3 - sala 15

2a - sala 14

2b - sala 45

2c - sala 41a

2d - sala 32

2e - sala 11

2g - sala 41

2h - sala 43 (wychowawcę zastępuje Pani J. Czebanienko)

2z - sala 13

3a - sala 8

3b - sala 19

3c - sala 44

3d - sala 49

3f - sala 40

3g - sala 31

3z - sala 51

 

Pozostali nauczyciele będą dostępni w pokoju nauczycielskim do godziny 19.00