Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Konkurs Pięknego Czytania „Lesen gehen…”

Nauczyciele języka niemieckiego zapraszają uczniów naszej szkoły do udziału w kolejnym konkursie organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu oraz Bibliotekę Niemiecką BU UAM w Poznaniu Partner Goethe- Institut . Chodzi o II edycję Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap szkolny w dniach 17.10 – 21.10.2016 r.

Etap wojewódzki w sobotę 05.11.2016 r. w Poznaniu  w Bibliotece Niemieckiej BU UAM Collegium Novum UAM Al. Niepodległości 4, blok B IV piętro, pokój 413

 

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA „Lesen gehen…”

1. Organizatorami konkursu „Lesen gehen…” są Poznański Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Biblioteka Niemiecka BU UAM Partner Goethe Institut w Poznaniu. 2. Cele konkursu: propagowanie języka niemieckiego oraz zainteresowanie uczniów literaturą i kulturą państw niemieckiego obszaru językowego, podnoszenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, poprawnej wymowy i dykcji, uwrażliwienie na piękno języka literackiego, przygotowanie dzieci i młodzieży do wystąpień publicznych. 3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski oraz z powiatu wałeckiego. 4. Uczestnicy w czasie występu prezentują dwa wiersze w czasie nieprzekraczającym 3 minut. O doborze wierszy w etapie szkolnym decyduje nauczyciel. Do etapu wojewódzkiego uczniowie przygotowują wiersze z załączonej listy. 5. Każda szkoła może zgłosić jednego lub dwóch uczestników, wytypowanych przez nauczyciela lub wyłonionych w eliminacjach szkolnych. 6. Jury będzie oceniać płynność czytania, wymowę, intonację i interpretację. Za każdą wymaganą umiejętność uczestnik może uzyskać po pięć punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 20. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga na miejscu jury konkursowe. 7. Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymują zaświadczenia o udziale w konkursie oraz upominki, laureaci trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień za walory artystyczne w obu kategoriach wiekowych – dyplomy i nagrody. 8. Terminy: Etap szkolny w dniach 17.10 – 21.10.2016 r. przeprowadzają nauczyciele na terenie szkoły.  Etap wojewódzki odbędzie się w sobotę 05.11.2016 r. w Poznaniu w Bibliotece Niemieckiej BU UAM Collegium Novum UAM przy Al. Niepodległości 4, blok B, IV piętro, pokój 413, w godzinach od 9.00 do 15.00. Harmonogram prezentacji zostanie przesłany opiekunom po otrzymaniu kart zgłoszenia. 9. Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie deklaracji uczestnictwa szkoły w konkursie do 14.10.2016 r. Zgłoszenie kandydatów należy przesłać do 26 października 2016 r.  Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycieli języka niemieckiego najpóźniej do 7 października 2016 r.