Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

W Wielkopolskim Parku Narodowym.

W ramach projektu "Zielona Szkoła" klasy realizujące program z biologii na poziomie rozszerzonym udały się na wycieczkę do przyrodniczego serca Wielkopolski. Powstały z inicjatywy m.in. prof. Adama Wodziczki Park Narodowy chroni różnorodne polodowcowe formy krajobrazu. Klasa IIIb oraz grupa uczniów z klas IIIehi miały okazję poznać przyrodę parku i różne formy jej ochrony oraz podyskutować o zagrożeniach wynikających z działalności człowieka w trakcie wycieczki terenowej oraz w muzeum parku. 

Etykietowanie: