Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Projekt „Robert Koch – życie i działalność”

19  października  2018 (na 2. lekcji, w piątek) odbędzie się w stołówce 1. etap konkursu dla uczniów uczących się języka niemieckiego w ramach projektu "Robert Koch - życie i działalność." Dokładne informacje są na stronie internetowej LO i na FB.

 

 

 

Projekt „Robert Koch – życie i działalność.”

11 grudnia 2018 r. będziemy obchodzić 175. rocznicę urodzin Roberta Kocha. Z tej okazji zapraszam serdecznie uczniów uczących się języka niemieckiego do udziału w projekcie „Robert Koch – życie i działalność”, który objęty został honorowym patronatem Starosty Wolsztyńskiego i ma głównie charakter edukacyjno-wychowawczy. Jego celem jest uczczenie tego słynnego lekarza i znanego na całym świecie noblisty, który mieszkał w Wolsztynie w latach 1872-1880. Organizatorowi chodzi przede wszystkim o popularyzację osiągnięć Roberta Kocha, jego działalności i promocję języka niemieckiego w naszym regionie. Projekt ma na celu kształtowanie postaw społecznych, pobudzanie aspiracji naukowych, inspirowanie do udziału w życiu społeczno-kulturalnym, krzewienie dorobku kulturowo-naukowego regionu, kształtowanie postaw tolerancji, motywowanie do wysiłku naukowego i prezentacji osiągnięć przez młodzież z Powiatu Wolsztyńskiego. W ramach projektu zapraszam uczniów uczących się języka niemieckiego do udziału w konkursie w 3 kategoriach:

a) uczniowie szkół podstawowych,

b) uczniowie ostatnich klas gimnazjów,                       

c) uczniowie szkół średnich.

Konkurs składa się z 2 etapów:

1)  etap szkolny (19 października 2018 r. - w poszczególnych szkołach),

2)  etap międzyszkolny/ uroczyste zakończenie (11 grudnia 2018 r. - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Wolsztynie/ Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie i Biuro Promocji i Turystyki w Wolsztynie).

Na etapie szkolnym uczniowie rozwiązują samodzielnie i pojedynczo test dotyczący życia i działalności Roberta Kocha, który przygotuje i dostarczy mailowo organizator do 18.10.2018 r. Test zawierać będzie 30 pytań (25 po polsku, 5 po niemiecku). Nauczyciele języka niemieckiego sprawdzą testy i wyłonią 2 najlepszych uczestników, którzy będą reprezentować swoją szkołę. Następnie nauczyciele języka niemieckiego prześlą na adres mailowy organizatora imiona i nazwiska swoich reprezentantów wraz z nazwą klasy i szkoły.

Uczniowie z najlepszymi wynikami na etapie szkolnym (maksymalnie 2 uczniów z każdego typu szkoły jako pary uczestników) zaproszeni zostaną do udziału w drugim etapie konkursu.

Na etapie międzyszkolnym czekają na uczniów dwa zadania:

a) zadanie pisemne (test na temat życia i działalności Roberta Kocha, podobnie jak na etapie szkolnym – stołówka LO Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7, godz. 10:50-11:35 ),

b) zadanie ustne i uroczyste zakończenie konkursu (wywiad z Robertem Kochem w języku niemieckim – Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie ul. Doktora Kocha 12, pierwsze piętro, wcześniej o godz. 12: 00 – poczęstunek – Biuro Promocji i Turystyki w Wolsztynie ul. Doktora Kocha 12a).

Uczniowie rozwiążą najpierw w 2 osoby (pary uczestników z poszczególnych szkół) test dotyczący życia i działalności Roberta Kocha, który przygotuje organizator. Test zawierać będzie 30 pytań (20 po polsku, 10 po niemiecku). Następnie każda para przedstawi przygotowany przez siebie wywiad z Robertem Kochem w języku niemieckim. Jedna osoba będzie dziennikarzem, druga natomiast wcieli się w osobę Roberta Kocha. Wywiad powinien trwać maksymalnie 10 minut. Ocenie podlegać będą następujące elementy: a) poprawność językowa, b) sprawność komunikatywna, c) ubiór nawiązujący do czasów, w których żył Robert Koch, d) kreatywność.

Dla najlepszych uczestników przewidziane są po 3 nagrody w 3 kategoriach. Uczestników konkursu i wszelkie pytania związane z projektem można zgłaszać wyłącznie na adres mailowy organizatora mlaskowski@pro.onet.pl najpóźniej do 10 października 2018 r.

dr Marek Laskowski (LO Wolsztyn)