Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Wszystkich uczniów zainteresowanych uczestnictwem w 42. Olimpiadzie Języka Niemieckiego w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 proszę o zgłaszanie się do swoich nauczycieli najpóźniej do 12 października 2018 r.

  1. Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników na adres – pocztowy lub pocztą elektroniczną WYŁĄCZNIE z adresu mailowego szkoły!! – do odpowiednich KOMITETÓW OKRĘGOWYCH, do końca października 2018 r.
  2. Eliminacje szkolne – odbędą się 9 listopada 2018 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).
  3.  Eliminacje okręgowe  (UWAGA: zmiana regulaminu, ze względu na ruchome terminy ferii zimowych w województwach!): a) eliminacje pisemne 2.etapu odbędą się w szkołach dniu 11 stycznia 2019 r. Początek eliminacji pisemnych ustala się na godz. 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy zostaną przesłane przez Dyrekcje szkół listami poleconymi do właściwego okręgu. Nadesłane testy zostaną poprawione i zweryfikowane przez członków Komitetów Okręgowych, następnie Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych ( zdobyli co najmniej 85% punktów w teście) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych. b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15 lutego.
  4.  Finał 42. OJN – eliminacje centralne odbędą się w dniach 29- 31 marca 2019 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych ul. Świętego Czesława 6 i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, al. Niepodległości 4

     Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie:                              www.ojn.wsjo.pl

Marek Laskowski