Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Konkurs Języka Niemieckiego NKJO w Starym Tomyślu

Konkurs Języka Niemieckiego NKJO w Starym Tomyślu

Zgłoszenia do  10 stycznia 2013 r. u nauczycieli języka niemieckiego.

I etap konkursu odbędzie się  w naszej szkole 1 lutego 2013 r. w godz. 10.00-11.30

II etap zaplanowano na  21 marca 2013 r. w budynku  NKJO w Starym Tomyślu

 

Zakres wymagań na konkurs

I etap - test gramatyczno-leksykalny:

A. Zakres tematyczny:

1. Podróże i wakacje 2. Praca i zatrudnienie 3. Sport i rekreacja 4. Ubiór - moda 5. Żywność i przygotowanie posiłków 6. Rodzina i przyjaciele 7. Nauka 8. Zdrowie 9. Środowisko naturalne 10. Sklepy i zakupy 11. Opis uczuć i osobowość

B. Zakres gramatyczny:

1. Stosowanie czasów: Präsens, Präteritum (Imperfekt),Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I 2. Tryb przypuszczający czasu Präteritum i Plusquamperfekt, zdania warunkowe 3. Zastosowanie czasowników modalnych 4.Tryb rozkazujący (Imperativ) 5. Zdania złożone z uwzględnieniem wszystkich szyków po konkretnych spójnikach 6. Zastosowanie rodzajników, zaimków osobowych i dzierżawczych 7. Konstrukcje bezokolicznikowe z zu i bez zu 8. Rekcja czasownika i rzeczownika z przyimkiem 9. Deklinacja przymotnika 10. Strona bierna

Zapraszamy do udzialu w konkursie!