Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KOMIKS

 

 

W grudniu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na komiks o tematyce: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)?, który odbył się w ramach konkursu ogólnokrajowego „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

 

Jury (w składzie: dyrektor - pani Jolanta Mała, nauczyciel wiedzy o kulturze - pani Małgorzata Piątek-Grabczyńska, pedagog szkolny - pani Lidia Bergier, psycholog szkolny - pan Marek Michalski) postanowiło przyznać:

I miejsce – Michalinie Hallmann (kl. I a)

 

II miejsce – Erykowi Szymańskiemu (kl. I d)

 

III miejsce – Renacie Werner (kl. II i)

 

W związku z wysokim i porównywalnym poziomem wszystkich prac, które zostały zgłoszone do konkursu jury postanowiło przyznać dwa równorzędne wyróżnienia:

 Kamili Narasz (kl. II i)

 

i Kindze Malcherek (kl. II c)

 

Wszystkie prace zostały zakwalifikowane do etapu krajowego konkursu.

Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastyczno-literackich.