Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

INFORMACJE OGÓLNE

Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie to prestiżowa szkoła środowiskowa z przeszło 85-letnią tradycją, Szkoła dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego i studiów wyższych. Zdawalność matury co roku sięga niemal 100%. Uczniowie z powodzeniem startują w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wypracowując wysokie miejsce Liceum w rankingu ogólnopolskim szkół ponadgimnazjalnych. Na atrakcyjność szkoły wpływa bogata oferta zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych: Szkolny Klub Przyrodników, drużyna harcerska, koło biologiczne, chemiczne, fizyczno-astronomiczne, matematyczne, sekcje sportowe. Tradycją szkoły są imprezy kulturalne, sportowe, spotkania z pracownikami wyższych uczelni, wycieczki  w najciekawsze regiony kraju i Europy, wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych. Nauka odbywa się od godz. 8.00 do 15.15. Przy szkole funkcjonuje internat oraz stołówka. Liceum dysponuje 2 pracowniami komputerowymi, multimedialnym centrum informacyjnym, bogatym księgozbiorem bibliotecznym. Stwarza możliwość efektywnej nauki języków obcych dzięki dostosowaniu metod pracy do poziomu zaawansowania uczniów w grupie. Do wyboru jest pięć języków: angielski, niemiecki, hiszpański,  francuski i rosyjski, spośród nich uczeń wybiera dwa. Jeśli uczniowie nie uczyli się wcześniej wybranego języka, zaczynają naukę od poziomu podstawowego. Część przedmiotów rozszerzonych realizowana jest w grupach międzyoddziałowych, stwarza to większe możliwości wyboru. Oferujemy ciekawe zajęcia w ramach klas innowacyjnych, opiekę nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niebanalną ofertę przedmiotów uzupełniających.