Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie jest sklasyfikowane w Rankingu Szkółi otrzymało tytuł Brązowej Szkoły.

 

Grono pedagogiczne

 

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016

 
mgr Katarzyna LULKIEWICZ - Dyrektor szkoły - nauczycielka języka polskiego
mgr Danuta SZPAKOWSKA - Wicedyrektor - nauczycielka matematyki
mgr Jolanta MAŁA - Wicedyrektor - nauczycielka matematyki
 
mgr Halina NOWICKA Kierownik internatu
mgr Adriana WITT Psycholog szkolny
mgr Dorota KANIA Pedagog szkolny
mgr Marcin KOSICKI Doradca zawodowy
 
mgr Maria SŁABĘCKA nauczycielka chemii
mgr Justyna MATERNA nauczycielka chemii
dr Marek LASKOWSKI nauczyciel języka niemieckiego
mgr Katarzyna ROZYNEK-EKIERT nauczycielka języka niemieckiego i hiszpańskiego
Marta KASPERSKA nauczycielka języka hiszpańskiego
mgr Iwona JOKSZ nauczycielka języka polskiego
mgr Justyna PAWLICZAK nauczycielka języka polskiego
mgr Renata SUŚ nauczycielka języka polskiego
mgr Anna ANTKOWIAK nauczycielka języka polskiego
mgr Aleksandra NOWAK nauczycielka języka polskiego
mgr Adrianna GUBERNAT nauczycielka języka polskiego i francuskiego
mgr Anita PACHOLSKA nauczycielka języka polskiego
mgr Maria Jagoda ZAWAL nauczycielka języka polskiego i Wiedzy o kulturze
dr Szymon MAĆKOWIAK nauczyciel fizyki
mgr Jarosław STAŃKO nauczyciel fizyki, informatyki
mgr Magdalena BARTKOWIAK nauczycielka języka rosyjskiego i podstaw przedsiębiorczości
mgr Joanna HAŁUSZCZAK nauczycielka języka rosyjskiego
mgr Jewgienija CZEBANIENKO nauczycielka języka angielskiego
mgr Marzena DECHNIK nauczycielka języka angielskiego
mgr Alfred SKRZYPCZAK nauczyciel języka angielskiego
mgr Ludmiła LISIEWICZ nauczycielka języka angielskiego
mgr Piotr KORBAS nauczyciel języka angielskiego
mgr inż. Marcin KLESSA nauczyciel informatyki i CAD i
mgr Ewa WOLNIK nauczycielka geografii
mgr Małgorzata BUDA nauczycielka geografii
mgr Iwona STEFANOWICZ nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Krzysztof NIEBORAK nauczyciel matematyki
mgr Monika KLESSA nauczycielka matematyki 
mgr Donata  KONOPKA nauczycielka matematyki
mgr Katarzyna KACZMAREK - HOHM nauczycielka matematyki
mgr Magdalena STRAŻYŃSKA nauczycielka matematyki
mgr Renata MAGDANS nauczycielka biologii
mgr Ewa KOWALEWICZ nauczycielka biologii
mgr Szymon PTAK nauczyciel historii i podstaw przedsiębiorczości
mgr Piotr TOMALIK nauczyciel historii
mgr Regina LORENC -POPIÓŁ nauczycielka historii 
mgr Filip ARNDT nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii
mgr Małgorzata ZAREMBA nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Iwona KOZŁOWSKA nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Damian SADZA nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Mateusz KAZUBSKI nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Krzysztof PIOSIK nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Krzysztof DUSZYŃSKI nauczyciel wychowania fizycznego w zakresie technik samoobrony
ks. mgr Marcin BUDZIŃSKI nauczyciel katecheta
ks dr Łukasz GRYS nauczyciel katecheta
mgr Izabela JĄDER nauczyciel katecheta
mgr Katarzyna CADER nauczyciel katecheta
mgr Wioletta ZAREMBA bibliotekarz
mgr Anna Maria DOMAGALSKA bibliotekarz
mgr Natalia Kroma nauczycielka matematyki
mgr Marzena GUZIOR-PIOSIK wychowawca internatu, nauczyciel zajęć psychologiczno-pedagogicznych/ moduł pedagogika