Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Grono pedagogiczne

 

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019

 
mgr Katarzyna LULKIEWICZ - Dyrektor szkoły - nauczycielka języka polskiego
mgr Danuta SZPAKOWSKA - Wicedyrektor - nauczycielka matematyki
mgr Jolanta MAŁA - Wicedyrektor - nauczycielka matematyki
mgr Elżbieta BARON Kierownik internatu
mgr Dorota KANIA Pedagog szkolny
mgr Marcin KOSICKI Doradca zawodowy i nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Michał KUT nauczyciel chemii i przyrody
mgr Justyna MATERNA nauczycielka chemii
dr Marek LASKOWSKI nauczyciel języka niemieckiego
mgr Angelika SIELACH nauczycielka języka niemieckiego
mgr Katarzyna ROZYNEK-EKIERT nauczycielka języka niemieckiego i hiszpańskiego
mgr Iwona JOKSZ nauczycielka języka polskiego
mgr Justyna PAWLICZAK nauczycielka języka polskiego
mgr Aleksandra NOWAK nauczycielka przedmiotu zajęcia psychologiczno-pedagogiczne
mgr Adrianna GUBERNAT nauczycielka języka polskiego i francuskiego
mgr Anita PACHOLSKA nauczycielka języka polskiego
mgr Maria Jagoda ZAWAL nauczycielka języka polskiego i Wiedzy o kulturze
mgr Jarosław STAŃKO nauczyciel fizyki, informatyki
mgr Magdalena BARTKOWIAK nauczycielka języka rosyjskiego i podstaw przedsiębiorczości
mgr Joanna HAŁUSZCZAK nauczycielka języka rosyjskiego
mgr Jewgienija CZEBANIENKO nauczycielka języka angielskiego
mgr Marzena DECHNIK nauczycielka języka angielskiego
mgr Alfred SKRZYPCZAK nauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna PIOSIK  nauczycielka języka angielskiego i francuskiego
mgr Piotr KORBAS nauczyciel języka angielskiego
mgr inż. Marcin KLESSA nauczyciel informatyki i CAD 
mgr Ewa WOLNIK nauczycielka geografii
mgr Małgorzata BUDA nauczycielka geografii
mgr Beata BAUTA nauczycielka geografii
mgr Krzysztof NIEBORAK nauczyciel matematyki
mgr Monika KLESSA nauczycielka matematyki 
mgr Weronika KOWALCZAK  nauczycielka matematyki
mgr Magdalena STRAŻYŃSKA nauczycielka matematyki
mgr Renata MAGDANS nauczycielka biologii
mgr Ewa KOWALEWICZ nauczycielka biologii
mgr Szymon PTAK nauczyciel historii i podstaw przedsiębiorczości
mgr Piotr TOMALIK nauczyciel historii
mgr Regina LORENC -POPIÓŁ nauczycielka historii i historii i społeczeństwa
mgr Filip ARNDT nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii i społeczeństwa
mgr Małgorzata ZAREMBA nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Iwona KOZŁOWSKA nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Damian SADZA nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Mateusz KAZUBSKI nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Krzysztof PIOSIK nauczyciel wychowania fizycznego
ks. mgr Marcin BUDZIŃSKI nauczyciel katecheta
mgr Izabela JĄDER nauczyciel katecheta
mgr Katarzyna CADER nauczyciel katecheta
mgr Wioletta ZAREMBA nauczyciel bibliotekarz
mgr Anna-Maria DOMAGALSKA nauczyciel bibliotekarz