Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Szkoła

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie to szkoła, która od wielu już lat cieszy się wśród gimnazjalistów sporą popularnością. Chętnie uczęszczają do niej uczniowie nie tylko z powiatu wolsztyńskiego, ale i spoza jego granic.
To szkoła o bardzo dobrej lokalizacji, oferująca wspaniałe warunki nauki,  otwarta na dialog z młodzieżą, proponująca najbogatszą ofertę edukacyjną spośród wszystkich liceów w okolicy, interesująca się marzeniami zawodowymi  i planami swoich uczniów na przyszłość i dostosowująca rozwiązania dydaktyczne do oczekiwań uczniów.  
W skład zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Liceum dla Dorosłych.

Niewątpliwie atutem szkoły są bogate tradycje, sięgające jeszcze czasów międzywojennych, niesamowity, pogodny klimat i co najważniejsze - skuteczność w dobrym przygotowaniu do egzaminu maturalnego i studiów wyższych, warto podkreślić, że zdawalność matury co roku sięga niemal 100%, a te dobre wyniki - najczęściej powyżej średniej w regionie - zapewniają możliwość wyboru wymarzonych kierunków studiów.  Tak dobre osiągnięcia wynikają m.in. z tego, że pracuje tu stale  podnosząca swoje kwalifikacje kadra pedagogiczna, a uczniowie z powodzeniem startują w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wypracowując zaszczytne miejsce popularnego „wolsztyńskiego ogólniaka” wśród najlepszych w ogólnopolskim rankingu liceów. Szkoła wykształciła laureatów etapu centralnego Olimpiady Historycznej, Olimpiady Biologicznej czy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; jej uczniowie brali także udział nierzadko z sukcesem w okręgowych olimpiadach artystycznych, literatury i języka polskiego, geograficznej, wiedzy o rodzinie  czy języków obcych. Młodzież Szkoły zajęła III miejsce zespołowo w Konkursowym Projekcie Twórczy Uczeń, projektując ścieżkę dydaktyczną w wolsztyńskim parku miejskim (Ujęcie tablicy na wejściu do parku  - ścieżka ż Rynku – Faliński) i II miejsce w I edycji konkursu e-szkoła Moja Wielkopolska za projekt Chmiel.  i uzyskuje wysokie pozycje w rankingach sportowych, np Licealidy. W 2011 roku liceum uzyskało miano szkoły odkrywców talentów, w 2012 wywalczyła  tytuł II -  najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce i znalazła się w gronie szkół najlepiej przygotowujących do podjęcia studiów historycznych.
                Atrakcyjność liceum  to także bogata oferta przedmiotów rozszerzonych, zajęć uzupełniających,  zajęć pozalekcyjnych, i działań w ramach naukowych grup projektowych. Miło, sympatycznie, no i z pożytkiem, można spędzić tu czas. Szkoła w ramach Comeniusa współpracuje z czterema partnerami zagranicznymi. Uczniowie mają możliwość wyjazdu do Hiszpanii, Turcji, Portugalii i Rumunii. Przy liceum  działa także drużyna harcerska, która często organizuje biwaki oraz dłuższe wycieczki sprawnościowe i krajoznawcze. W ramach wolontariatu uczniowie współpracują z fundacjami na rzecz niepełnosprawnych, z Domami Pomocy Społecznej, z innymi szkołami, organizują akcje charytatywne. Tradycją szkoły są imprezy kulturalne, sportowe, spotkania z pracownikami wyższych uczelni, wycieczki w najciekawsze regiony kraju,  wyjazdy do Londynu, Paryża i Berlina a także integracyjne spotkania dla klas pierwszych, występy artystów  z Lubuskiego Biura Koncertowego czy „Randki z Astronomią”.  Nie zabraknie czasu na tradycyjne połowinki i  studniówki.
                Bardzo prężnie działa w szkole Rada Samorządu Uczniowskiego, proponując uczniom cykliczne imprezy typu: rockoteki, Dni Sztuki, konkursy fotograficzne, świąteczne kawiarenki. W szkole prowadzona jest także niezwykle zajmująca rywalizacja klas. A ranking to możność uzyskania wielu profitów od Rady Rodziców. Uczniowie LO zasiadają w Młodzieżowej Radzie Powiatu Wolsztyńskiego.
                Przy szkole funkcjonują: bezpieczny internat i stołówka, gdzie podaje się smaczne dwudaniowe obiady, śniadania i kolacje, jak również uczniowski bufet. 
Wszystkim stworzono także możliwość efektywnej nauki języków obcych. Zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych, dostosowanych do poziomu zaawansowania uczniów. Każdy uczy się dwóch spośród  pięciu zaproponowanych języków. Do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański  i rosyjski. Jeśli nie uczył się wcześniej wybranego języka, zaczyna naukę od poziomu podstawowego. Dodatkowo oferujemy także naukę języka włoskiego.
                W Szkole uczniowie mogą bez przeszkód korzystać z pomocy rzecznika praw ucznia, pedagoga, psychologa oraz pielęgniarki. Nauka odbywa się od godz. 800 do 1515. Zespół Szkół Ogólnokształcących to placówka nowoczesna, dysponuje nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, multimedialnym centrum informacyjnym, salami lekcyjnymi  z tablicami  interaktywnymi, konferencyjną salą multimedialną, gdzie regularnie dzięki współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza odbywają się wykłady on-line i laboratorium projektowym czy  bogatym księgozbiorem bibliotecznym. Uczniowie chwalą sobie  dostęp do internetowej sieci bezprzewodowej i funkcjonujący w szkole dziennik  elektroniczny, który umożliwia rodzicom i im samym bieżący wgląd do swoich ocen.  
                Ważną rolę szkoły w regionie docenia także samorząd lokalny, inwestując w rozbudowę bazy dydaktycznej. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na pobliskiej, nowoczesnej hali sportowej „Świtezianka”, a w 2009 roku baza sportowa szkoły wzbogaciła się o kompleks boisk Orlik 2012, dzięki czemu szkoła proponuje ciekawą ofertę sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.