Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

SH WIR

Stowarzyszenie Harcerskie WIR powstało w grudniu 2012 na mocy porozumienia drużyn, które zrezygnowały z członkowstwa w ZHP.

Do stowarzyszenia należą:

16 DH "Okrągła Szestnastka" - SP Świetno -  drużynowy hm. Jerzy Luftamann

18 Wolsztyńska Drużyna Wędrownicza "Wielkopolska Wataha" - ZSO w Wolsztynie - drużynowy pwd. Marcin Klessa nasz blog

 

Skład komendy:

Komendant: pwd. Marcin Klessa

Zastępca: hm. Jerzy Luftmann

Skarbnik: dh. Magdalena Hamrol

 

Celem Stowarzyszenia jest:

a) Prowadzenie własnych struktur harcerskich, opartych o metodykę zuchową i harcerską oraz idee harcerskie.

b) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Stowarzyszenia.

c) Organizowanie oferty programowej i organizacyjnej opartej o metodykę zuchową i harcerską dla swoich członków oraz różnych instytucji, placówek oświatowych, kultury, sportu i wypoczynku.

d) Uczestniczenie w zadaniach, projektach, programach organizowanych na terenie różnych placówek, wsi ,miasta, gminy , powiatu, rejonu, województwa, kraju.

e) Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i wspomagających naukę, oraz zagospodarowywanie wolnego czasu na rzecz swoich członków oraz środowisk uczniowskich współpracujących ze Stowarzyszeniem, dla sympatyków, o charakterze poza lokalnym także dla innych stowarzyszeń, szkół, organizacji i instytucji.

f) Organizowanie konkursów, festiwali, turniejów imprez i zajęć kulturalnych i rozrywkowych dla środowisk uczniowskich , młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych, osób trzeciego wieku współpracujących ze Stowarzyszeniem, dla sympatyków , o charakterze poza lokalnym także dla innych stowarzyszeń, szkół, organizacji i instytucji.

g) Organizowanie wypoczynku, wycieczek, obozów szkoleniowych i wypoczynkowych także w okresie letnim i zimowym w kraju i za granicami kraju.

h) Współpraca ze szkołami , stowarzyszeniami i organizacjami za granicą.

i) Organizacja wszelkiej działalności z uwzględnieniem funkcji prozdrowotnych, proekologicznych.