Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

  • Jarosław Mały (klasa 3B) – Przewodniczący Rady Rodziców

  • Anna Angiel (klasa 2I)– Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

  • Iwona Fedyk (klasa 1F) – Sekretarz Rady Rodziców

  • Agnieszka Reimann (klasa 1E) - Skarbnik Rady Rodziców

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2015/2016

  • Andrzej Wita (klasa 3E)– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  • Roman Pazgrat (klasa 3H) – Członek Komisji Rewizyjnej

  • Piotr Lulkiewicz (klasa 1B) – Członek Komisji Rewizyjnej