Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

LICEALIŚCI O WARTOŚCI RODZINY W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

24 października 2012 roku młodzież wolsztyńskiego liceum już po raz ósmy uczestniczyła w obchodach Szkolnego Dnia Papieskiego. Całą uroczystość zainaugurowała zaśpiewana przez chór, ulubiona pieśń oazowa papieża – „Barka.” W ten symboliczny sposób młodzież oddała cześć Janowi Pawłowi II, który przed laty pozostawił swoją barkę na brzegu i szukał ludzi gotowych pójść za Jezusem. Mimo fizycznej nieobecności, błogosławiony Jan Paweł II był obecny wśród nas i poprzez swoje nauczanie łowił młode serca prawdą Bożych słów.

W całym bogactwie nauczania Ojca Świętego ważne miejsce zajmowała problematyka rodziny, dlatego też tegorocznym obchodom Dnia Papieskiego, również w naszym liceum, przewodziło hasło: „Jan Paweł II – Papież Rodziny.” Ojciec Święty miał pełną świadomość ścisłego związku rodziny z kościołem. Stąd też wspieranie rodziny przez papieża stało się motywem przewodnim prezentacji słowno – muzycznej, przygotowanej przez uczniów klasy 2G. Młodzież przypomniała słowa Jana Pawła II zawarte w Liście do rodzin z 1994 r., w którym to papież podkreślał ogromną rangę rodziny, pisząc, iż jest ona „drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą, jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek.”

W trakcie prezentacji młodzież ukazała rolę rodziny w życiu Jana Pawła II, którego młodość upłynęła w niełatwych czasach II wojny światowej. Uczniowie zwrócili też uwagę na wartość małżeństwa sakramentalnego, które w nauczaniu Jana Pawła II stanowi fundament każdej rodziny – „małżeństwo jako wspólnota osób stanowi zobowiązanie wierności, miłości i uczciwości, zobowiązanie, które należy wypełnić” - nauczał papież. Ojciec Święty w swoim nauczaniu dotyczącym problematyki rodziny dużą rolę przypisywał również macierzyństwu, które pojmował jako „bezinteresowny dar z siebie samego, otwarcie na konkretnego człowieka, wrażliwość na jego sprawy, dostrzeganie jego potrzeb, obdarzenie miłością i uczenie miłości.” Tę macierzyńską opiekę i miłość pięknie podkreśliła swoim lirycznym występem wokalnym Marta Mania z kl. 3A, we wzruszającej piosence zatytułowanej „List do matki.” W swojej prezentacji młodzież podkreślała również, że nadrzędnym celem rodziny jest wychowanie, które powinno się opierać na wzajemnym zaufaniu i poczuciu odpowiedzialności rodziców. Troska Jana Pawła II o rodzinę przejawiała się również w radykalnej obronie życia ludzkiego, które przychodzi poprzez rodzinę, od poczęcia do naturalnej śmierci. Uczniowie przypomnieli również, że papież wyraźnie sprzeciwiał się wykorzystywaniu technik sztucznej reprodukcji człowieka (in vitro), które „mimo intencji służby życiu w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów na życie.” W kręgu problematyki rodziny Jan Paweł II ujmował także ojczyznę, pisząc „rodzina jest organicznie zespolona z narodem, a naród z rodziną.”Kiedy myślę – Ojczyzna wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym(…)” – recytowała z przejęciem Kasia Nowacka z klasy 2G. Ilustracją elementów nauczania Jana Pawła II były fragmenty nagrań filmowych, ukazujących wypowiedzi papieża dotyczące problematyki rodziny. Młodzież zatem miała możliwość wsłuchania się w bezpośrednio kierowane do rodaków słowa papieża. Ostatnim wątkiem prezentacji nauczania Ojca Świętego było zagadnienie „rodziny ludzkiej”, którą, jako Pasterz Kościoła, Jan Paweł II otaczał nieustanną troską, zabiegając o pokój, jedność i tolerancję na całym świecie. Ilustracją owych dążeń Ojca Świętego była wyśpiewana przez chór „Tolerancja” Stanisława Sojki.

W drugiej części uroczystości młodzież wysłuchała wykładu O. dra Antoniego Bochma ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W swoim wystąpieniu prelegent przypomniał, że Jan Paweł II przypisywał rodzinie ogromną rolę w społeczeństwie, a małżeństwo pojmował jako nierozerwalny związek sakramentalny między mężczyzną i kobietą. Wykładowca jednocześnie wyraził swój niepokój związany z nasilającym się rozpadem małżeństw we współczesnym świecie, co w konsekwencji staje się przyczyną nieszczęśliwego życia dzieci, których potrzeby ciepła rodzinnego i poczucia bezpieczeństwa są niezmienne. Ojciec Antoni zwrócił też uwagę na sytuację demograficzną Polaków i mały przyrost naturalny. Prezentując elementy nauczania Ojca Świętego, udowadniał, że papież podkreślał znaczenie kobiet w życiu rodziny i społeczeństwa, zaznaczał godność kobiety, która wynika z jej kobiecości, a macierzyństwo jako dar stanowi jej dopełnienie. Wykładowca zwrócił również uwagę na ważną rolę mężczyzny, który nie może uciekać od obowiązków rodzinnych, uchylać się od wychowywania dzieci, jest niezastąpiony w swojej roli. Tym samym pouczał młodzież, że budowanie rodziny wymaga odpowiedzialności i poświęcenia – „ nie ma miłości na chwilę, na odległość (…) małżeństwo to misja, zadanie, powołanie, to dawanie siebie drugiemu człowiekowi.”

Na zakończenie uroczystości katecheci – Pani Izabela Jąder i ksiądz Michał Szremski - ogłosili wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kokot z kl. 1E, na drugim pozycji uplasowała się Monika Kulus z kl. 3E, natomiast trzecia lokata przypadła Magdalenie Dworczak z kl. 3E. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Anita Pacholska