Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Międzynarodowy Tydzień Bibliotek Szkolnych

W dniach 22-26.10.2012r. po raz kolejny obchodzimy w naszej szkole Tydzień Biblioteki w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship) w 1999r. i było obchodzone co roku w czwarty poniedziałek października. Od 2008r. cały październik ustanowiono miesiącem bibliotek szkolnych. Celem tych obchodów jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, nauce i wychowaniu uczniów.

W liceum święto bibliotek obchodzone jest od 2003 roku. Podczas tegorocznego świętowania od piątku 19.10.2012 do środy 31.10.2012 można obejrzeć wystawę Najstarszych Książek Naszej Biblioteki. „Sonety. Wiersze różne” Adama Mickiewicza z 1904 roku wydane Nakładem i Drukiem Księgarni Feliksa Westa to najstarsza książka w naszych zbiorach. Do ciekawszych pozycji należą także: „Zbiór ćwiczeń zootomicznych” wydany we Lwowie przez Książnicę Polską T-wa Naucz. Szkół Wyższych w roku MCMXXII, „Przysięga” Władysława Reymonta wydana w Poznaniu w 1917 roku przez „Ostoja” – Spółka Wydawnicza, „Życie publiczne, prywatne i umysłowe starożytnych Greków” wydane Nakładem Księgarni Naukowej – Lwów MCMXXV, „Ignacy Łukasiewicz. Twórca przemysłu naftowego w Polsce, wielki inicjator – wielki jałmużnik. W 75-tą rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej” Miejsce-Piastowe [1928] oraz „najmłodsza” książka na wystawie „Wierna rzeka” Stefana Żeromskiego Dar Rady Polonii Amerykańskiej wydana w Chicago, III.-1944 roku Nakładem Rady Polonii Amerykańskiej. Dużym zainteresowaniem cieszy się rocznik „Żołnierz Polski” z 1924 roku gdzie między innymi w artykule „Polska mocarstwem” w numerze 48 (432) z 30 listopada 1924 roku uczniowie odnaleźli informacje o patronce naszej szkoły. Napisano w nim iż „Pani Curie – Skłodowska też była odznaczona nagrodą Nobla za zasługi na polu nauki, za wynalezienie radu, cudownego metalu, droższego i rzadszego od złota i platyny, który to metal ma własności lecznicze. Niema człowieka na świecie, któryby o pani Skłodowskiej i jej zasługach dla ludzkości nie wiedział” a w artykule „O radzie i jego znaczeniu” z dnia 13 stycznia 1924 roku nr 2 (386) napisanym z okazji 25 rocznicy jego odkrycia czytamy że „… rad jest najdroższym ze wszystkich pierwiastków chemicznych: 1 gram radu kosztuje 375.000 złotych polskich, czyli przy obecnym kursie około 700 miljardów marek polskich.” (Cytaty - pisownia oryginalna)
Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w pokazie filmów edukacyjnych o książce: „Bulla Gnieźnieńska”, „Kazania Gnieźnieńskie”, „Jak dawniej książki oprawiano", „ Z dziejów drukarstwa w Polsce”. W dobie Internetu i powszechnej komputeryzacji zanika nawyk sięgania po książkę. Prezentowane filmy pokazują młodym ludziom jakie były jej początki, jaką rolę odgrywała na przestrzeni wieków oraz dlaczego warto i należy po nią sięgać.

                          

Wioletta Zaremba