Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

O FUNDACJI

Fundacja Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie powstała 29 lutego 2008r. z inicjatywy  byłych uczniów szkoły. Fundatorami rejestrującymi organizację byli Marcin Bajon, Konrad Bugaj, Katarzyna Lulkiewicz, Grzegorz Sempołowicz i Bogusław Żok. Fundacja wyrosła z tradycji Koła Wychowawców i Wychowanków, które funkcjonowało od 1958 roku, zajmowało się organizacją Zjazdów Liceum i wydawało okolicznościowe publikacje zjazdowe.

Funkcję prezesa objął Konrad Bugaj, a w skład jej zarządu dodatkowo weszli: Beata Bauta, Małgorzata Buda, Marcin Bajon, Bogusław Żok.

W radzie Fundacji zasiedli Zbigniew Artwiński, Feliks Matuk– absolwent i dyrektor szkoły do 2007 roku, Stefania Żok, Jan Słomiński, Grzegorz Sempołowicz, Piotr Gajdziński, Krzysztof Mączkowski, Katarzyna Lulkiewicz, Danuta Szpakowska,  Jolanata Mała i Szymon Ptak.

Celem Fundacji Absolwentów Liceum Ogólnoksztąłcącego w Wolsztynie jest wspieranie Liceum Ogólnokształcacego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wolsztynie w zakresie: działalności dydaktyczno – wychowawczej i kulturalnej, finansowania działań inwestycyjnych i innych zmierzających do rozwoju szkoły, promowania liceum, fundowania stypendium dla uczniów zdolnych, aktywizacja absolwentów do działania na rzecz liceum, wspierania uczniów, absolwentów i pracowników dydaktycznych liceum w poszukiwaniu pracy i dalszym kształceniu i rozwoju. Fundacja realizuje swoje zadania poprzez organizowanie kursów, odczytów, seminariów i wykładów, imprez kulturalno- oświatowych, rozrywkowych i turystycznych, wspieranie i organizowanie imprez jubileuszowych liceum, prowadzenie banku danych o liceum i jego absolwentach, współpracę ze środowiskami kultury, techniki, osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi oraz aktywizowanie tych środowisk do działań na rzecz celów fundacji.

Do inicjatyw członków fundacji, które realizują we współpracy ze szkołą należą zjazdy absolwentów, spotkania z ciekawymi ludźmi kultury i nauki, coroczne spotkania z absolwentami z okazji Dnia Patronki Szkoły, organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, zielone szkoły, wspieranie klas innowacyjnych w Wolsztyńskim Liceum.

W każdym roku Fundacja nagradza jednego absolwenta najlepiej promującego szkolę. Na liście stypendystów znaleźli się między innymi: Mateusz Sita (2009), Sławomir Wawrzynowicz (2010), Patrycja Kożuchowska(2011), Kamil Obiegała (2012), Konrad Suchojad( 2013), Marta Mania(2014), Patryk Krawczyk(2015).

Z inicjatywy Fundacji Absolwentów w 2009 wykonano także replikę sztandaru szkoły ufundowanego w czasie II Zjazdu Wychowawców i Wychowanków Liceum w 1965r. oraz wydano monografię „Historia. Ludzie. Wspomnienia”.