Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie jest sklasyfikowane w Rankingu Szkółi otrzymało tytuł Brązowej Szkoły.

 

Liga matematyczno - chemiczna

 

 

REGULAMIN LIGI MATEMATYCZNO-CHEMICZNEJ 2016/2017

Liga matematyczno-chemiczna  jest konkursem organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie

 

1.Cele konkursu:

- popularyzacja przedmiotów przyrodniczych wśród młodzieży,

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań,

- doskonalenie umiejętności matematycznych i chemicznych,

- wyłonienie talentów matematycznych i chemicznych.

 

2. Adresatami konkursu są:

- uczniowie klas drugich i trzecich szkół gimnazjalnych

 

3. Organizatorzy konkursu – nauczyciele LO w Wolsztynie (Jolanta Mała i Justyna Materna).

Siedzibą konkursu jest

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie

ul. Poniatowskiego 7

64-200 Wolsztyn

tel. 68 384-34-04

W przypadku pytań, problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami.

 

4. Terminy kolejnych etapów konkursu:

Do 16 grudnia 2016r. - eliminacje szkolne - o terminie i sposobie eliminacji decyduje szkoła.

Szkolny opiekun konkursu zgłasza uczestników wyłonionych w szkole (wypełnia formularz zgłoszeniowy i przesyła jego wersję elektroniczną na adres e-mail LO w Wolsztynie liceum@wolsztyn.com.pl lub jolantamala@op.pl) najpóźniej do 23grudnia 2016r. Każdą szkołę liczącą do 100 uczniów może reprezentować najwyżej 5 osób, a w przypadku większej liczby uczniów do 8.

13 stycznia 2017r.- Etap międzyszkolny –odbędzie się o godz. 8.00 w szkołach uczniów. Dostarczone zostaną Państwu zadania z matematyki i chemii do rozwiązania w ciągu 90 minut. Koperta z zadaniami musi zostać otwarta dopiero na Sali w obecności uczestników konkursu. Prace uczniów muszą zostać spakowane w sali konkursowej bezpośrednio po konkursie w obecności uczestników i dostarczone do LO w Wolsztynie. Spośród uczniów - autorów przesłanych prac zostaną wyłonieni finaliści.

Finał Konkursu- odbędzie się 13 marca 2017r. o godz. 9.00 w LO w Wolsztynie. Tego samego dnia nastąpi zakończenie konkursu i wręczenie nagród.

 

5. Organizacja etapów międzyszkolnych:

- Liga matematyczno-chemiczna jest konkursem indywidualnym,

- Uczniowie - uczestnicy etapu finałowego przychodzą na zawody z nauczycielem, który wchodzi w skład komisji nadzorującej przebieg konkursu; 

- Nauczyciel - opiekun uczniów przynosi ze sobą zgody rodziców na udział w konkursie;

-  Uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania, przyrządy geometryczne, kalkulator prosty, kartki do pisania na brudno;

-  W finale konkursu prace są kodowane;

-  Uczniowie rozwiązują zadania testowe oraz otwarte z matematyki i chemii z zakresu materiału gimnazjum z tych przedmiotów w czasie 90 minut w Etapie Międzyszkolnym i Finale Konkursu;

- Do Finału Konkursu zostają zakwalifikowani uczestnicy konkursu, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów w Etapie Międzyszkolnym licząc łącznie część matematyczną i chemiczną;

 

6. Wyniki końcowe:

O końcowej klasyfikacji decyduje suma punktów z Eliminacji Międzyszkolnych i Finału Konkursu. W przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu decyduje wynik Finału, a jeśli i on jest taki sam uczniowie zdobywają to samo miejsce.

 

7. Nagrody:

Za pierwsze miejsce uczniowie oraz szkoły otrzymują dyplomy i drobne upominki.

 

 

Kontakt:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Poniatowskiego 7

64-200 Wolsztyn

tel./fax. 68 384-34-05; 68 384-34-04 ; tel. 609 702 550

e-mail : liceum@wolsztyn.com.pl

 

lub

Jolanta Mała e-mail: jolantamala@op.pl

tel. 609 702 247