Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Konkurs Omnibus

 

OMNIBUS” to MIEDZYSZKOLNY KONKURS dla SZKÓŁ PODSTAWOWYCH organizowany od 2010 roku przez Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie współpracy z Fundacją Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie.

Jego celem jest:

  • upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy ponadprzedmiotowej wśród uczniów klas V –VI szkół podstawowych.

  • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.

  • Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia; stymulowanie pracowitości i wytrwałości.

  • Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów, wspieranie ich uzdolnień, rozwijanie zainteresowań.

  • Integracja środowiska uczniowskiego i nauczycielskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V-VI szkół podstawowych okolicznych szkół. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Konkurs obejmuje treści podstawy programowej i wiadomości wykraczające poza program nauczania. Jest jednoetapowy i formą nawiązuje do sprawdzianu szóstoklasisty. Składa się z  zadań zamkniętych i otwartych o łącznej wartości 40 punktów. Zadania są połączone motywem przewodnim, który co roku wybierają organizatorzy. Czas przeznaczony na rozwiązywania zadań - 60 minut. Konkurs każdego roku odbywa się w marcu. Kolejne edycje były związane tematycznie z postaciami Marii Skłodowskiej - Curie, Michałem Drzymałą i Julianem Tuwimem, Janem Pawłem II z okazji uroczystości rocznicowych i Jubileuszy.

Każdego roku finał konkursu organizowany jest 14 marca z okazji Dnia Matematyki lub w dniu pracy szkoły poprzedzajacym tę datę. Fundatorem nagród dla zwycięzców jest Fundacja Absolwentów LO, Rada Rodziców i prywatni sponsorzy.