Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Konkurs Supermatematyk

 

Regulamin XI edycji

Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego

Supermatematyk

2012/2013

1.Cele konkursu:

  • popularyzacja matematyki wśród młodzieży,

  • powszechny udział uczniów w konkursie,

  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych,

  • doskonalenie umiejętności matematycznych,

  • motywowanie uczniów do systematycznej pracy,

  • wyłonienie talentów matematycznych.

2. Adresaci:

  • uczniowie klas pierwszych i drugich liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych

oraz pierwszych, drugich i trzecich technikum i szkół zawodowych.

3. Organizatorzy konkursu:

  • doradcy metodyczni oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych: Poznań - Ewa Gałęska , Gniezno - Renata Toboła, Śrem – Katarzyna Sadzikowska, Gorzów - Dorota Czarnecka, Szamotuły - Ewa Wieczorek, Piła - Jerzy Radke, Kościan – Dariusz Kinal i Anna Kwaśniewska, Września – Dorota Klechammer, Konin – Iwona Szczerbakowska, Wolsztyn - Danuta Szpakowska.

Główną siedzibą konkursu jest Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17.

W przypadku pytań, problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami regionalnymi.

4. Terminy kolejnych etapów konkursu:

październik:

Eliminacje szkolne - o terminie i sposobie eliminacji decyduje szkoła. Wskazane, by w eliminacjach szkolnych uczestniczyli wszyscy uczniowie.

Szkolny opiekun konkursu zgłasza szkołę - wypełnia formularz zgłoszeniowy i przesyła imienną listę uczestników - wypełnia otrzymaną tabelę do regionalnego organizatora najpóźniej do 5 listopada. Każdą szkołę ( typ szkoły ) liczącą do 100 uczniów w danym typie szkoły i poziomie może reprezentować najwyżej 5 osób, a w przypadku większej liczby uczniów do 5%. Zgłoszenie lub udział większej liczby uczniów powoduje dyskwalifikację szkoły. Liczymy oddzielnie klasy pierwsze w liceum, w technikum i w szkole zawodowej oraz klasy drugie w liceum, razem drugie i trzecie w technikum oraz razem drugie i trzecie w szkole zawodowej.

24 listopad Eliminacje powiatowe - odbywają się w wybranej szkole każdego powiatu

oraz w III i w VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

 

marzec

Finał powiatowy - odbywa się w wybranej szkole każdego powiatu oraz w III Liceum

Ogólnokształcącym w Poznaniu.

               marzec - kwiecień

Zakończenie etapu powiatowego – o odbyciu i charakterze imprezy decydują organizatorzy

regionalni oraz lokalne władze.

kwiecień:

Finał wielkopolski - odbywa się w VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

                czerwiec:

Zakończenie konkursu i wręczenie nagród. 5. Organizacja etapów międzyszkolnych:

- Uczniowie przychodzą na zawody z nauczycielem, który wchodzi w skład komisji nadzorującej przebieg konkursu i poprawiającej prace bezpośrednio po jego zakończeniu. (Jeżeli reprezentacja szkoły liczy ponad 15 uczniów, w pracach komisji bierze udział dwóch nauczycieli danej szkoły.)

- Uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania, przyrządy geometryczne, kartki w kratkę formatu A4, kalkulator.

- Prace są kodowane.

- Uczniowie rozwiązują zadania testowe oraz otwarte w czasie 120 minut w etapach powiatowych i 150 minut w finale.

- Do kolejnego etapu konkursu zostaje zakwalifikowanych minimum 25% najlepszych uczniów ale nie więcej niż 60% startujących.

6. Obowiązujące treści programowe:

Klasa I – wszystkie treści obowiązujące w gimnazjum oraz wskazane działy z klasy pierwszej:

- grudzień - liczby rzeczywiste,

- marzec – własności funkcji, przekształcanie wykresów funkcji, funkcja liniowa, nierówności liniowe

- kwiecień – zastosowanie trygonometrii w planimetrii

Klasa II - treści obowiązujące w gimnazjum (bez brył) i w klasie pierwszej oraz:

- grudzień – dochodzi funkcja kwadratowa,

- marzec – dochodzą wielomiany i wyrażenia wymierne,

- kwiecień – dochodzi trygonometria z twierdzeniem sinusów i kosinusów.

Podane treści nie dotyczą szkół zawodowych, w których zawsze obowiązuje materiał z gimnazjum, a w finale klas drugich i trzecich dochodzi funkcja kwadratowa.

7. Wyniki końcowe:

O końcowej klasyfikacji finału powiatowego decyduje suma punktów z eliminacji i fina- łu. O wyniku wielkopolskiego finału decydują tylko punkty zdobyte w finale. W przypad- ku takiej samej liczby punktów o miejscu decyduje wynik powiatowy, a jeśli i on jest taki sam uczniowie zdobywają to samo miejsce.

8. Nagrody:

Za pierwsze miejsce uczniowie oraz szkoły otrzymują puchary. Kolejne miejsca nagradzane są drobnymi upominkami w zależności od hojności sponsorów.

 

9. Karta zgłoszenia

Znajdziesz ją tutaj

 

Kontakt:

Poznań – Ewa Gałęska, 618534507. 604194656, ewa_galeska@poczta.fm,

Gniezno – Renata Toboła,614154241, 604575380, renata_tobola@wp.pl,

Piła – Jerzy Radke, 673515693, jerzyradke@wp.pl,

Gorzów – Dorota Czarnecka, 504252595, dosiacz@gmail.com,

Szamotuły – Ewa Wieczorek, 0612921526, 603803930, wieczorek_e@wp.pl,

Śrem – Katarzyna Sadzikowska, 612834946, 601617848, kas_sad@wp.pl,

Kościan – Dariusz Kinal, 6515121622, 608509303, tenere@interia.pl,

Wolsztyn – Danuta Szpakowska, 683467082, 609702460, dszpakowska@poczta.fm,

Konin – Iwona Szczerbakowska, 517544260, iwonasz17@gmail.com,

Września – Dorota Klechammer, 668953159, dorklech@wp.pl.