Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Akcja informacyjna - krwiodawstwo i transplantologia.

Po raz kolejny organizujemy w naszej szkole akcję krwiodawstwa i pobierania próbek krwi od osób, które deklarują chęć oddania potrzebującym szpiku kostnego. 11 marca, w poniedziałek, będziemy gościć 10-osobowy zespół pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania. 

Aby zwiększyć świadomość problemów polskiej i światowej transplantologii, potrzeby jak największej liczby osób wpisanych do Rejestru Dawców Szpiku oraz zachęcić młodzież do uczestnictwa w naszej akcji przeprowadziliśmy prezentacje multimedialne na ww tematy we wszystkich klasach III i II. Paulina Zwierzyńska oraz Marysia Walkowiak, Kinga Marciniak z Ib i Natalia Nowak z klasy IIIb przedstawiały problemy braku dawców i zachęcały do podpisywania deklaracji woli oddania swoich organów po śmierci. Jednocześnie pełnoletni uczniowie mogli zgłosić chęć uczestnictwa w naszej akcji. Wstępnie swój udział zadeklarowało prawie 90 osób.