Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Składanie deklaracji maturalnych do 8 lutego 2021

Zmiany na  egzaminie maturalnym 2021

  • Egzaminy ustne nie są obowiązkowe.
    Do części ustnej przystępują tylko osoby, którym wynik części ustnej jest potrzebny w rekrutacji na uczelnie zagraniczne;
  • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe;
  • Nowe wymagania egzaminacyjne zawierające  ograniczony zakres podstawy programowej.
    Aneksy do informatorów maturalnych 2021 dostępne na stronie     https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Składanie deklaracji ostatecznej do 8 lutego 2021 (uczniowie klas maturalnych)

1.  Nie musisz składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa.  Jeżeli nie chcesz wprowadzić żadnej innej zmiany – Twoja wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną.

2. Musisz złożyć deklarację ostateczną, jeżeli chcesz zrezygnować z przedmiotów dodatkowych, które zadeklarowałeś(-łaś) albo jeżeli chcesz dodać kolejne przedmioty. W takiej sytuacji w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej musisz nanieść zmiany, potwierdzić je podpisem i ponownie złożyć deklarację do dyrektora szkoły. Możesz też złożyć nową deklarację –  wariant A (załącznik).

Wypełnioną deklarację ostateczną można: 

 - złożyć w sekretariacie szkoły w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 15.30;
- wrzucić do skrzynki podawczej (wejście od ogrodu ul. Marcinkowskiego);
- przesłać skan deklaracji na adres   sekretariat@liceum-wolsztyn.edu.pl

 

Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020

 a) składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 8 lutego 2021 r.,

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30. 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 stycznia do 7 marca 2021 r. przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny. Na stronie internetowej OKE pod adresem https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm należy ustalić wysokość  opłaty oraz pobrać i wydrukować INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY. Wydrukowaną informację oraz kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w szkole, mają dodatkowo obowiązek  dostarczyć do dyrektora szkoły, w wyżej wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

Absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli  szkołę przed 2005r. składają deklarację (wariant 1B) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do 15 stycznia 2021 r.

 

Danuta Szpakowska