Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Informacje dla maturzystów - harmonogram wejść do szkoły

Od poniedziałku, 8 czerwca rozpoczynamy egzaminy maturalne. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi organizacji egzaminu maturalnego.

Do szkoły na egzamin maturalny zdający wchodzą jednym z pięciu wejść zgodnie z planem podanym w załączniku.  Wchodzimy alfabetycznie, pojedynczo, z maseczką zakrywająca usta i  nos (ewentualnie przyłbicą). Podczas oczekiwania na wejście proszę zachować odstęp 1,5 m.  Po wejściu do szkoły kierujemy się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej pamiętając o zachowaniu odpowiedniej  odległości.

 Proszę dokładnie sprawdzić, kto wchodzi którym wejściem. Wybór wejścia zależy od sali w której zdajemy egzamin np. jeśli zdajemy w auli wchodzimy wejściem głównym od ul. Poniatowskiego, jeśli zdajemy w sali 46 wchodzimy wejściem od ogrodu ul. Marcinkowskiego ( spójrzcie na plan szkoły w załączeniu).

Listy zdających mają wychowawcy klas, można też dzwonić do sekretariatu szkoły. Listy będą też przy wejściach do szkoły przed egzaminami.

 Proszę nie zapomnieć o czarnych długopisach, przyborach (kalkulator prosty, linijka, cyrkiel),  szkoła ich nie zapewnia, a pożyczać nie wolno. Zapoznajcie  się z komunikatem o przyborach na maturze ( załącznik).
Zabierzcie dowód osobisty. Proszę nie przynosić telefonów do szkoły, nie będzie gdzie ich zostawić. Proszę wziąć ze sobą wodę w butelce. Prosimy o punktualne przybycie, ale proszę nie przychodzić też wcześniej i nie gromadzić się przed szkołą.

Zapoznajcie się z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminu 2020 r.

Danuta Szpakowska