Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Informacje dla maturzystów - organizacja matur 2020

Prosimy tegorocznych maturzystów o zapoznanie się z treścią załącznika, w którym przedstawiamy   rozwiązania dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r., w tym:
 a. informacje, jakie będą zamieszczone na świadectwie dojrzałości w związku z rezygnacją z przeprowadzania w 2020 r. części ustnej egzaminu maturalnego;
b. zasady przystępowania do egzaminu maturalnego w latach kolejnych przez osoby, które w 2020 r. nie uzyskają świadectwa dojrzałości ;
 c. zasady dotyczące opłat za egzamin maturalny wnoszonych w latach następnych.

Skrót informacji jest w załączniku.  Informacje  szczegółowe dotyczące organizacji egzaminu maturalnego 2020 dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w dokumencie: INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/577/informacja_egzamin_maturalny_2020_aktualizacja.pdf