Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Nowy wzór podania o przyjęcie do pierwszej klasy liceum

W załączniku znajduje się nowy wzór podania o przyjęcie do pierwszej klasy liceum na rok szkolny 2020/2021. Nie wymagamy opinii wychowawcy klasy  i podpisu dyrektora szkoły podstawowej na podaniu.

Można podanie wypełnić również na poprzednim wzorze i  nie wypełniać opinii wychowawcy klasy oraz  ocen z pierwszego półrocza klasy ósmej.

Podanie o przyjęcie do pierwszej klasy liceum należy  wydrukować, wypełnić czytelnie. Podanie podpisuje kandydat do szkoły i jego rodzice (prawni opiekunowie).

Podanie należy  dostarczyć do szkoły od 15 czerwca do 10 lipca br.
 wybierając jedną z możliwości:

a) przynieść do szkoły, szczegółowy harmonogram pracy punktu przyjmowania  podań w załączniku

b) przysłać pocztą na adres szkoły z dopiskiem „podanie o przyjęcie do I klasy”;

c) zeskanowane podanie przesłać mailem na adres
sekretariat@liceum-wolsztyn.edu.pl

W okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania szkół podanie o przyjęcie do szkoły,
w tym i załączniki można składać elektronicznie.