Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Informacje dla maturzystów

Egzaminy  maturalne  pisemne trwają od 8 do 29 czerwca 2020 r. 

W tym roku szkolnym nie przeprowadza się egzaminów ustnych, z wyjątkiem absolwentów ubiegających się o przyjęcie na uczelnie zagraniczne.  Absolwent, który chce przystąpić do egzaminu ustnego przekazuje do 25 maja br. do dyrektora szkoły  informację (załącznik)  potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu  maturalnego  w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Do 11 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego i do szkół zostaną przekazane świadectwa, aneksy i wyniki matur.

8 września 2020 r. godz. 14.00. – sesja poprawkowa egzaminu maturalnego (część pisemna) 

Do 30 września 2020 r. zostaną ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej  i do szkół zostaną przekazane świadectwa, aneksy i wyniki matur.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.  Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 25 maja 2020 r.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Do dyrektora szkoły powinna być zgłoszona  sytuacja, gdy zdający choruje  na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.

Prosimy maturzystów o czytanie ogłoszeń i  sprawdzanie wiadomości  w Librusie. 

Do 26 maja zostanie przekazana informacja o zmianie sal na egzaminie maturalnym.

Do 5  czerwca  br. zostanie przekazana informacja do wszystkich zdających o której godzinie  będą mogli wejść do szkoły na egzamin i którym wejściem. 

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z wytycznymi dotyczące organizowania
 i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.  

Danuta Szpakowska