Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Próbny egzamin maturalny 2-8 kwietnia 2020r.

Próbny egzamin maturalny w dniach 2- 8 kwietnia 2020r.

    W dniach od 2 do 8 kwietnia na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl
zostaną udostępnione arkusze do  próbnego egzaminu maturalnego. Uczniowie samodzielnie pobierają arkusze i rozwiązują zadania w czasie pracy samodzielnej w dowolnym czasie.    Zajęcia online odbywają się zgodnie z planem lekcji.   Rozwiązania zadań zostaną omówione przez nauczycieli na zajęciach online po rozwiązaniu przez uczniów arkuszy w domu. Rozwiązania zadań zostaną udostępnione 22 kwietnia br. na stronie CKE.

   Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl  oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych www.oke.poznan.pl   w poniższych terminach.

Godziny udostępnienia arkuszy na stronie www.cke.gov.pl

2 kwietnia (czwartek) godz. 9.00 – język polski (PP)

2 kwietnia (czwartek)  godz. 14.00 – język polski (PR),  fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek) godz. 9.00 – matematyka (PP)

3 kwietnia  (piątek) godz. 14.00 – matematyka (PR), historia sztuki (PR), filozofia (PR)

6 kwietnia (poniedziałek)  godz. 9.00 -języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)

6 kwietnia (poniedziałek)  godz. 14.00 -języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)

7 kwietnia (wtorek) godz. 9.00 -  biologia (PR) , wos (PR)

7 kwietnia (wtorek) godz. 14.00 -  geografia (PR), informatyka (PR)

8 kwietnia (środa) godz. 9.00 - chemia (PR)

8 kwietnia (środa) godz. 14.00 – historia (PR)

    Uczniowie,
 pisząc próbny egzamin w domu postarajcie się , aby  egzamin został przeprowadzony
w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (czas pracy z arkuszem, pomoce na egzaminie, tablice, samodzielna praca). Wykorzystajcie możliwość sprawdzenia wiadomości i umiejętności przed egzaminem dojrzałości.

 

Tablice matematyczne do pobrania

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/MATURA_2015_Wybrane_wzory_matematyczne.pdf

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne do pobrania

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/MATURA_2015_Wybrane_wzory_i_sta%C5%82e_fizykochemiczne.pdf