Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Plan lekcji online

    Od 25 marca wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania  odbywają  się na odległość. Nauka prowadzona na odległość polega na:
- samodzielnej pracy ucznia z wykorzystaniem  materiałów udostępnionych przez nauczyciela,
- pracy na platformach edukacyjnych wskazanych przez nauczycieli z uwzględnieniem przedmiotu i poziomu nauczania,
-
 spotkaniach i konsultacjach online z nauczycielem z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji umożliwiających połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne.

   Nauczyciele będą  prowadzić spotkania i konsultacje online z uczniami z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji umożliwiających połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne wymiarze tygodniowym w zależności od rodzaju i zakresu realizacji przedmiotu.

W załącznikach podany jest plan lekcji online uczniów i nauczycieli. Na obowiązującym planie lekcji są zaznaczone kolorem żółtym – lekcje  online realizowane co tydzień, kolorem zielonym lekcje online  realizowane co 2 tygodnie.

 Nauczyciele przekażą uczniom w Librusie informację na jakich platformach będą realizować zajęcia online.

Danuta Szpakowska