Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Półfinał Supermatematyka

W piątek,  21 lutego br. odbywa się półfinał Supermatematyka.  Konkurs rozpoczynamy o godzinie 14.00,  czas pisania 120 minut.  W   w półfinale uczniowie rozwiązują 10 zadań jednokrotnego wyboru, 15 wielokrotnego i 2 zadania otwarte ( każde za 5 punktów). Uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania, przyrządy geometryczne,kartki w kratkę formatu A4, kalkulator.  

        Do  finału awansuje 80 najlepszych uczniów z klasy I liceum, 80 z II klasy liceum, 40 z I technikum, 40 z II i III technikum oraz 20 z I klasy szkoły branżowej i 20 z II i III szkoły  branżowej. O awansie do finału decyduje suma punktów z obu etapów.  

Obowiązujące treści programowe:

Klasa I - wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej (uczniów po gimnazjum również obowiązuje podstawa programowa szkoły podstawowej) oraz wskazane działy z klasy pierwszej:

- listopad - liczby rzeczywiste, nierówności liniowe, wzory skróconego mnożenia ( tylko druga potęga),

- luty - własności funkcji, przekształcanie wykresów funkcji, funkcja liniowa, układy równań.Klasa II - treści obowiązujące w szkole podstawowej (bez brył) i w klasie pierwszej oraz:

- listopad - funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe,

- luty - wielomiany i funkcje wymierne.