Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Olimpiada Języka Niemieckiego

Zapraszam wszystkich uczniów uczących się języka niemieckiego do udziału w kolejnej Olimpiadzie Języka Niemieckiego.

 

TERMINARZ 43. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO (rok szkolny 2019/2020)

1. Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników  do końca października 2019 r. 

2. Eliminacje szkolne – odbędą się dnia 8 listopada 2019 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

3. Eliminacje pisemne 2.etapu odbędą się w szkołach dniu 10 stycznia 2020 r.

Początek eliminacji pisemnych ustala się na godz. 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych (zdobyli co najmniej 85% punktów w teście) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.

b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15. lutego.

4. Finał 43. OJN – eliminacje centralne odbędą się w dniach 3-5. kwietnia 2020 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, al.Niepodległości 4.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli języka niemieckiego.

Marek Laskowski