Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Olimpiada Języka Niemieckiego

Zapraszam wszystkich uczniów uczących się języka niemieckiego do udziału w kolejnej Olimpiadzie Języka Niemieckiego.

 

TERMINARZ 44. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO (rok szkolny 2020/2021)

1. Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników  do końca października 2020 r. 

2. Eliminacje szkolne – odbędą się  6 listopada 2020 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

3. Eliminacje  okregowe:

a) cześć pisemna 2.etapu) odbędzie się w szkołach  15 stycznia 2021 r.,

Początek eliminacji pisemnych ustala się na godz. 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych (zdobyli co najmniej 85% punktów w teście) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.

b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15 lutego 2021r.

4. Finał 44. OJN  (eliminacje centralne) odbędzie się w dniach 26 - 28 marca 2021 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, al.Niepodległości 4.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli języka niemieckiego najpóźniej do 15 października 2020 r.

Marek Laskowski