Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Języki obce w klasach pierwszych

W liceum uczniowie uczą się dwóch języków obcych. Pierwszy język obcy (angielski) jest realizowany w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Nauczanie odbywa się w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania. Przydział do grup zostanie podany 2 września na tablicy ogłoszeń w szkole.

Drugi język obcy nauczany w wymiarze 2 godzin tygodniowo,  jest kontynuacją nauki języka z poprzedniej szkoły (język niemiecki)  albo nauczany od podstaw (język hiszpański, francuski, rosyjski).

W profilu lingwistycznym realizowane są w zakresie rozszerzonym dwa języki:  angielski kontynuowany oraz do wyboru język hiszpański od podstaw albo niemiecki kontynuowany.