Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Informacje dla kandydatów do klas pierwszych

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 zakwalifikowała kandydatów do klas pierwszych. 

Lista kandydatów zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w szkole w dniu 16 lipca 2019r. o godzinie 10.00

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie do 24 lipca 2019r. do godziny 13.00 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty.

W dniu 25 lipca br. o godzinie 13.00  zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w szkole lista przyjętych do klas pierwszych.