Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Awans do etapu okręgowego VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Do etapu okręgowego VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce awansowali Paweł Wawrzynowicz z klasy 2B oraz Krzysztof Szczepaniak z klasy 2F. Obecna edycja olimpiady odbywa się pod hasłem „Turystyka w przyrodzie”.

Olimpiada ma na celu zainteresować uczestników zasobami i walorami przyrodniczymi w turystyce, zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy dotyczącej osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz możliwości ich poznania dzięki turystyce, a także udziału turystyki w jej ochronie. Ponadto ma zwrócić uwagę na zagadnienia: ochrony przyrody w kontekście rozwoju turystyki, zmieniające się relacje pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym, percepcji przyrody, estetyki krajobrazu, chłonności środowiska naturalnego, zagospodarowania oraz wykorzystania zasobów naturalnych w celu odnowy i poprawy sił psychofizycznych.Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!Więcej o OWoT: http://www.turyzm.edu.pl/olimpiada.php

Małgorzata Buda