Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Startujemy z projektem "Inwestujemy w edukację". Stypendia dla najzdolniejszych.

Z przyjemnością informujemy, że podpisana została umowa na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie projektu "Inwestujemy w Edukację" o łącznej wartości projektowej 247.500,00 zł, z czego 235.125,00 zł zostanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu, którego realizacja zakończy się 30.06.2020r. zaplanowane zostały następujące działania:

- przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów,

- wsparcie nauczycieli dotyczące podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć oraz wykonywanej pracy z uczniami,

-wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych  niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.   

- doradztwo zawodowe i stypendia dla najzdolniejszych uczniów. 

szczegóły dotyczące stypendiów w regulaminie, wzór wniosku w korespondencji librus.