Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Zapraszamy do Udziału w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej. Eliminacje szkolne odbędą się 8 listopada br. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do 29 października.

Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza, a w szczególności:

  • rozumienie pojęć: głoska, sylaba, znak, litera, alfabet, pismo,
  • podział głosek na samogłoski i spółgłoski, dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe,
  • znajomość części mowy i kategorii gramatycznych czasu, liczby, osoby, trybu, aspektu i przypadka,
  • znajomość podstawowych faktów z zakresu składni, morfologii i słowotwórstwa,
  • elementarna wiedza na temat liczebników, systemów liczenia i zapisu liczb.

Do treningu polecamy zadania z poprzednich edycji Olimpiady dostępne na stronie

http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczn...

Danuta Szpakowska