Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Egzaminy poprawkowe

Egzamin maturalny - sesja poprawkowa

21 sierpnia 2018r.  o godz. 9.00 w sali 44 odbędzie się egzamin poprawkowy pisemny z matematyki.  Zdający powinni się zgłosić na egzamin o godz. 8.30 z dowodem osobistym.

 

Egzaminy poprawkowe, dla uczniów, którzy otrzymali oceny niedostateczne w klasyfikacji rocznej.

 

27 sierpnia 2018r.

biologia, język polski, historia

godz.8.30 sala 8 - egzamin pisemny

godz. 9.30   sala 8 – egzamin ustny historia

godz. 10.00   sala 8 – egzamin ustny biologia
godz. 10.30  sala 8 – egzamin ustny język polski

 

28 sierpnia 2018r.
 matematyka, język angielski

godz.8.30   sala 8 - egzamin pisemny  

godz. 9.30   sala 8 – egzamin ustny język angielski

godz.10.00  sala  8 -  egzamin ustny matematyka