Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Zmarł prof. dr hab. doktor honoris causa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zygmunt Machoy - wybitny absolwent Wolsztyńskiego Liceum

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 17 lipca 2018r. zmarł wybitny absolwent Wolsztyńskiego Liceum prof. dr hab. doctor honoris causa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zygmunt Machoy, wykładowca Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Rolniczej w Szczecinie. 

Pogrzeb prof. Zygmunta Machoya 21 lipca 2018r. o godz. 11.30 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Wolsztynie. 

 

Urodził się 22.04.1924r. w Wolsztynie. Po ukończeniu Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeniósł się na stałe do Szczecina. Z tym miastem związał swoje bogate życie zawodowe. Był prodziekanem PAM i dziekanem Wydziału Lekarskiego PAM, członkiem Komitetu Biofizyki i Biochemii PAN, Komitetu Toksykologii Środowiskowej PAN, Komitetu Naukowego przy Prezydium PAN „Człowiek i środowisko", Komisji Nauk Chemicznych PAN w Poznaniu, Podkomisji Nauk Chemicznych PAN w Szczecinie, Komisji Nauk Medycznych PAN w Gdańsku. Był także prezydentem International Society for Fluoride Research, członkiem Rady Redakcyjnej „Fluoride" USA, Rady Doradczej ISFR, Rady Redakcyjnej "Hung. Fluoride" i Rady Redakcyjnej „Environmental Sciences" w Japonii. Owoc pracy profesora to przeszło 250 publikacji, m.in.: 14 wydań książkowych, 18 publikacji w Zeszytach Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 24 prace doktorskie. Kierunki badawcze, którymi się zajmował to: analityka białek, enzymologia, bioenergetyka, biopierwiastki, ochrona środowiska. Profesor uzyskał także tytuł doctora honoris causa PAM.

Profesor Zygmunt Machoy był związany szczególną emocjonalną więzią z Wolsztynem i naszym liceum. Zawsze interesował się sukcesami uczniów i nauczycieli, z zainteresowaniem śledził wszystkie informacje w “Głosie Wolsztynskim”, który przez lata prenumerował, do którego też pisał wspomnienia. Był stałym bywalcem corocznego Święta Szkoły poświęconego Marii Skłodowskiej- Curie. Nie zważając na warunki atmosferyczne, przyjeżdżał do Wolsztyna w listopadzie czy grudniu z prelekcjami będącymi zaskakującymi połączeniami problematyki naukowej i kolorytu lokalnego Wolsztyna. Z lekkością wprawnego wykładowcy opowiadał podczas kolejnych wizyt w szkole o fluorze, związkach Nagrody Nobla z Bojanowem, o matematycznych osiągnięciach Leona Trzeciakiewicza - Dętego. Profesor z ogromnym entuzjazmem promował postać ostatniego przedwojennego i pierwszego powojennego dyrektora Liceum Józefa Dutkowskiego. To z jego inicjatywy biblioteka szkolna zyskała patronat tego wybitnego pedagoga. Profesor Machoy był także jednym z inicjatorów, by jedną z ulic Wolsztyna nazwać ul. Józefa Dutkowskiego. Uchwałę Rady Miejskiej zrealizowano w czasie X Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie w 2010r. Profesor zawsze był znakomitym doradcą w liceum w wielu sprawach organizacyjnych i dydaktycznych. Był współautorem monografii zjazdowej „Historia Ludzie Wspomnienia”. Został uhonorowany, jako pierwszy absolwent, pamiątkowym medalem „Przyjaciel szkoły”. Skutecznie motywował młodych ludzi do ambitnego stawiania sobie celów edukacyjnych i zawsze wspomagał wolsztyńskich absolwentów, którzy trafiali na studia do Szczecina.Otwarcie ul. dyrektora Dutkowskiego.Zasadzenie drzewa poświęconego Marii Skłodowskiej - Curie z  okazji 100 rocznicy uzyskania Nagrody NoblaDzień Patronki Szkoły 2013r.Dzień Patronki Szkoły - 2009r. wykład inauguracyjny

Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.

Będziemy o Tobie pamiętać, Drogi Panie Profesorze, organizując co roku Kolejne Dni Patronki Szkoły, na których zawsze byłeś ważnym gościem, spoglądając na Twoją fotografię w Licealnej Galerii Wybitnych Absolwentów w bibliotece, przechodząc obok szkolnej Izby Pamięci, która zawiera przekazane przez Ciebie pamiątki, idąc boiskiem obok miłorzębu poświęconego Marii Skłodowskiej - Curie, który razem zasadziliśmy w 2011r.

Pokazałeś, jak  mocno kochać bliskich i krainę swojego dorastania, ile można zyskać dzięki pracowitości i wytrwałości, jak zdobywac szacunek ludzi, jak cieszyć się pieknem, jak znajdować w innych to co najlepsze, jak dawać siebie, nie oczekując nawet przez chwilę zapłaty, jak uczynić świat trochę lepszym, zostawiając po sobie dobre wspomnienia.

Dziękujemy za każdy dzień Twojego życia.