Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Wyniki matury 2018

        Wczoraj poznaliśmy wyniki egzaminu maturalnego. Już od północy maturzyści sprawdzali  wyniki w systemie informatycznym  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Natomiast w południe w auli liceum 99% maturzystów mogło odebrać świadectwa dojrzałości. Spośród tegorocznych 197  absolwentów liceum  maturę zdało  195. Dwie osoby, które nie zdały egzaminu z matematyki mają prawo do poprawki w sierpniu.

      Cieszy wysoka zdawalność egzaminów maturalnych w naszym liceum. Udało się również utrzymać  wysoki średni wynik procentowy z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym wynoszący 70%.  Przedmiotami obowiązkowymi zdawanymi na maturze jest język polski, język obcy i matematyka. Najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze jest język angielski (88%), 21 maturzystów zdawało język niemiecki, jeden  maturzysta wybrał język francuski i jeden język rosyjski.  

      Z języka hiszpańskiego 1 osoba zdawała egzamin na poziomie rozszerzonym uzyskując wysoki wynik 86%. W tym roku najczęściej wybieranymi przedmiotami  dodatkowymi zdawanymi na poziomie rozszerzonym  były język angielski (111) i   geografia (97). Tylko 26 uczniów wybrało historię, 21 chemię, 9 język niemiecki, 8 wiedzę o społeczeństwie,  4 informatykę, 1 historię sztuki.