Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Półfinał Supermatematyka

3 marca br.o godzinie 10.00 w wolsztyńskim liceum odbedzie się półfinał Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego Supermatematyk.  Uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania, przyrządy geometryczne, kartki w kratkę formatu A4, kalkulator.  

 W półfinale  uczniowie rozwiązują  10 zadań jednokrotnego wyboru, 15 wielokrotnego wyboru  i 2 zadania otwarte, każde za 5 punktów. Czas rozwiązywania zadań 120 minut.

Do finału awansuje 80 najlepszych uczniów z klasy I liceum, 80 z II klasy liceum, 40 z I technikum, 40 z II i III technikum oraz 20 z I klasy szkoły zawodowej i 20 z II i III szkoły zawodowej. O awansie do finału decyduje suma punktów z obu wcześniejszych etapów.

6. Obowiązujące treści programowe:

Klasa I – wszystkie treści obowiązujące w gimnazjum oraz wskazane działy z klasy pierwszej:

- grudzień - liczby rzeczywiste, nierówności liniowe, wzory skróconego mnożenia włącznie z trzecią potęgą,

- marzec – własności funkcji, przekształcanie wykresów funkcji, funkcja liniowa

- kwiecień – planimetria – wielokąty podobne, trójkąt prostokątny (tylko kąty 60, 30 i 45 stop-ni )

Klasa II - treści obowiązujące w gimnazjum (bez brył) i w klasie pierwszej oraz:

- grudzień – dochodzi funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe

- marzec – dochodzą wielomiany i funkcje wymierne

- kwiecień – dochodzi trygonometria z twierdzeniem sinusów i kosinusów oraz ciągi.

Podane treści nie dotyczą szkół zawodowych, w których zawsze obowiązuje materiał z gimnazjum, a w finale klas drugich i trzecich dochodzi funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe.

7. Warunek udziału w finale:

W finale konkursu mogą brać udział tylko te osoby, które przeszły wszystkie wcześniejsze etapy. Uczeń może wystąpić w finale bez wcześniejszego etapu tylko wtedy, gdy w dniu konkursu bierze udział w olimpiadzie, co potwierdza odpowiednie zaświadczenie.