Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Projekt „ Zachowaj w pamięci i ocal od zapomnienia historię swojego miejsca zamieszkania.”

Nauczyciele języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie mgr Katarzyna Rozynek-Ekiert i dr Marek Laskowski zapraszają serdecznie wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu wolsztyńskiego i powiatów ościennych do udziału w projekcie językowo-historyczno-fotograficznym „ Zachowaj w pamięci i ocal od zapomnienia historię swojego miejsca zamieszkania.” Inicjatywa ma charakter edukacyjno- wychowawczy i jest kontynuacją zeszłorocznego projektu polsko-niemieckiego w ramach wymiany młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie i Gimnazjum im. Gottholda Ephraima Lessinga w Uelzen w Dolnej Saksonii. Projekt dotyczył przede wszystkim historii przesiedleń Niemców i Polaków w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Organizatorom nowego projektu chodzi przede wszystkim o prezentację refleksji uczniów na temat swoich miejscowości w kontekście historycznym z uwzględnieniem koegzystencji Polaków i Niemców na terenie powiatu wolsztyńskiego i terenów sąsiadujących.

Struktura i wymogi pracy konkursowej: 1. Autor/autorzy wraz z adresem mailowym, numerem telefonu i adresem zamieszkania oraz adresem reprezentowanej szkoły. 2. Nazwa Twojej/Waszej miejscowości, w której mieszkasz/mieszkacie po polsku/po niemiecku, np. Wolsztyn/Wollstein. 3. Opis Twojej/Waszej miejscowości 10-20 zdań po polsku/po niemiecku. 4. Zdjęcia Twojej/Waszej miejscowości sprzed lat/sprzed wojny/im starsze, tym lepiej. 5. Zdjęcia miejscowości współcześnie. 6. Ślady historyczne (np. tablice pamiątkowe, cmentarze, napisy na starych fasadach, odnalezione elementy podczas remontów, stare niemieckie/polskie gazety, mapy, napisy na nagrobkach, tablice w kościołach, archiwa, kroniki szkolne, strychy, piwnice itp.) związane z Niemcami na terenie miejscowości wraz z ich dokumentacją i opisem po polsku i po niemiecku 7. Wywiady z żyjącymi świadkami historii, którzy pamiętają czasy przedwojenne, wojenne i bezpośrednio po II wojnie (relacje, filmy, zapisy wypowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem autora wspomnień i ich zgodą na prezentację i powielanie ich wizerunku). Forma pracy: do wyboru, np. album, film, prezentacja multimedialna, portfolio, plakat, strona internetowa, itp. Objętość pracy: maksymalnie 25 stron/ 25 slajdów lub 25 minut w przypadku filmu. Autor/Autorzy: Autorem pracy konkursowej może być pojedynczy uczeń lub autor zbiorowy - maksymalnie 6-osobowa grupa uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, albo LO w Wolsztynie. Autor/autorzy wraz z adresem mailowym, numerem telefonu (w przypadku grupy jednego przedstawiciela) na pierwszej stronie tytułowej pracy.

• Miejsce przesyłania prac:

a) drogą pocztową: Biuro Promocji i Turystyki w Wolsztynie, Katarzyna Jęczmionka - Kierownik Biura, ul. Roberta Kocha 12a, Tel. 68 347-31-04,

, b) drogą mailową: biuropromocji@wolsztyn.pl

c) lub osobiście. Termin dostarczania prac: 10 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: pierwsza połowa maja 2018 r. (dokładna data, godzina i miejsce zostaną przesłane mailowo osobom zgłoszonym do konkursu).

Zgłoszenie/Ważne: Wszystkie osoby zainteresowane projektem proszę najpierw o przesłanie samego zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy: mlaskowski@pro.onet.pl do końca marca 2018 r. w następującej formie: Ja…………/My ……. (imię/imiona i nazwisko/nazwiska uczniów) ze szkoły …(nazwa i adres szkoły i miejscowość) zgłaszam/y chęć uczestnictwa w projekcie "Zachowaj w pamięci i ocal od zapomnienia historę swojego miejsca zamieszkania." Wszelkie pytania dotyczące projektu proszę kierować na adres mailowy: mlaskowski@pro.onet.pl

Na autorów najlepszych prac przewidziane są ciekawe nagrody. Patronat nad całym projektem objęli: mgr Janusz Frąckowiak -  Starosta Powiatu Wolsztyńskiego, mgr Wojciech Lis - Burmistrz Wolsztyna oraz Redakcja Gazety „Głos Wolsztyński.”