Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

PROJEKT POLSKO-NIEMIECKI

 

PROJEKT POLSKO-NIEMIECKI

Meine Oma kommt aus... Polen“ – „Moja babcia pochodzi z … Polski“ to zdanie nie rzadko słyszy się w powiecie Uelzen. Przez to rozumie się rzeczywiście niemieckie obszary do 1945 r. Wskutek II wojny światowej przesunięto granice. Wielu obywateli z obszarów dzisiejszej Polski zachodniej przybyło do powiatu Uelzen. Podobnie wyglądała sytuacja w Polsce w latach 1939-1941, 1941-1944 oraz 1945 – 1946 na wschodnich terenach Polski (np. Lwów). Te wspólne zawirowania historyczne tworzą istotny składnik wielu lokalnych biografii i opowiadań rodzinnych do dzisiaj po obu stronach granicy.

W terminie od 23 do 27 października 2017 r. grupa uczniów naszego liceum weźmie aktywny udział w projekcie polsko-niemieckim, którego tytuł roboczy brzmi:

„Ucieczka i migracja na koniec wojny – nowy początek w okresie powojennym. Projekt wymiany dla uczennic i uczniów z powiatów Wolsztyn i Uelzen.”

„Flucht und Migration zum Kriegsende - Neubeginn in der Nachkriegszeit. Austauschprojekt für Schülerinnen und Schülern aus den Landkreisen Wolsztyn und Uelzen.“

Miejsce wydarzenia: Instytut Gustava-Stresemanna Dolna Saksonia/ Veranstaltungsort: Gustav-Stresemann-Institut in Niedersachsen.

Projekt jest ukierunkowany historycznie i ma na celu przybliżyć młodzieży polskiej i niemieckiej zagadnienia związane z historycznymi uwarunkowaniami, które doprowadziły do zmiany granic i przesiedleń ludności polskiej i niemieckiej. W ramach wymiany młodzieży i realizacji projektu będzie okazja do poznania interesujących miejsc, ludzi i omówienia wielu ciekawych tematów głównie w języku niemieckim, np.:

  • Animacje językowe, gry integracyjne, wycieczki,
  • „Osie czasu – polska i niemiecka perspektywa historii.” Ćwiczenia interaktywne.
  • Wartości i normy – podobieństwa i różnice. Trening międzykulturowy.
  • W kontekście II wojny światowej – praca z mapami historycznymi.
  • Koniec II wojny światowej i jej skutki dla społeczności niemieckiej powiatu Wolsztyn. Wykład i praca w grupach.

Wszystkie wykłady i dyskusje będą tłumaczone m.in. przez nauczyciela języka niemieckiego LO (M. Laskowski), natomiast od strony historycznej będzie wspierał nauczyciel historii LO (F. Arndt). Dyskusje w grupach mogą być prowadzone w rożnych językach.

Gustav Stressemann był synem niemieckiego restauratora. W 1901 działacz Niemieckiego Cechu Wyrobów Czekoladowych. Reprezentował poglądy monarchistyczne i nacjonalistyczne. Ożenił się w 1903 z bogatą Żydówką Käthe Kleefeld, pochodzącą z rodziny berlińskich przemysłowców; miał dwóch synów (Wolfgang został znanym dyrygentem). Najmłodszy członek parlamentu w 1907 roku. W czasie I wojny światowej był specjalistą w zakresie marynarki wojennej; do końca życia popierał ideę wojny na morzu, szczególnie nieograniczonego zastosowania okrętów podwodnych. Należał do narodowo-liberalnej Deutsche Volkspartei i w 1919 został jej przewodniczącym (stronnictwa wielkich przedsiębiorców, zwolenników monarchii, militaryzmu i zaborczości). Od sierpnia do listopada 1923 pełnił urząd kanclerza i objął również we własnym gabinecie tekę spraw zagranicznych, którą zachował do końca życia. W listopadzie 1923 wprowadził w Niemczech reformę monetarną, kończąc tym samym okres hiperinflacji.

W 1925 podpisał Pakt Reński gwarantujący granicę niemiecko-francuską, niemiecko-belgijską i po niemieckiej stronie granicy nadreńską strefę zdemilitaryzowaną. Jego konsekwencją była likwidacja w latach 1926-1930 stref okupacyjnych. 24 kwietnia 1926 r. został w Berlinie podpisany układ niemiecko-radziecki powtarzający postanowienia traktatu w Rapallo. 8 listopada 1926 Niemcy stały się członkiem Ligi Narodów uzyskując także stałe miejsce w jej Radzie. Również w 1926 r. Stresemann otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, wspólnie z politykiem francuskim Aristide Briandem. 31 stycznia 1927 r. została zniesiona Sojusznicza Komisja Kontroli sprawująca nadzór nad zbrojeniami niemieckimi. Owocem pokojowej polityki Stresemanna w zachodniej części Europy było uzyskanie przez Niemcy pozycji równorzędnego partnera na arenie międzynarodowej i pozwoliło im odgrywać rolę stosowną do ich pozycji ekonomicznej. Inną politykę prowadził wobec Polski. Jego głównym celem była likwidacja "polskiego korytarza". Środkiem nacisku na Rzeczpospolitą stała się mniejszość niemiecka i rozpoczęta w 1925 wojna celna między Polską a Niemcami. W 1928 podpisał pakt Brianda-Kellogga, którego Niemcy były jednym z państw założycielskich. Zmarł na serce 3 października 1929. (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gustav_Stresemann).

Poniżej znajdziecie informacje na temat projektu po niemiecku. Projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku u nas w Wolsztynie. Warto skorzystać z tej okazji i wzbogacić w ten sposób swoje doświadczenia z historią, i językiem zachodnich sąsiadów, reprezentowanych przez  współczesną młodzież i generację ludzi, którzy przeżyli tamte czasy..  Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie w przyszłym roku w Polsce proszę o kontakt ze mną (sala 47 M. Laskowski).

 

Projektidee

„Meine Oma kommt aus... Polen“ - diesen Satz hört man im Landkreis Uelzen nicht selten. Damit sind in der Tat deutsche Gebiete bis 1945 gemeint. Infolge des Kriegsendes 1945 und der daraus resultierenden Grenzverschiebung kamen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus den Gebieten des heutigen Westpolens in den Landkreis Uelzen. Diese Geschichte bildet einen wichtigen Bestandteil vieler lokalen Biographien und Familienerzählungen. 

Heute pflegen die Einwohner der Landkreise Uelzen und des westpolnischen Landkreises Wolsztyn (Wollstein) gute nachbarschaftliche Kontakte. Die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und seiner Folgen ist nicht nur für die Betroffenen wichtig, sondern weckt auch Interesse und Fragen unter den Jugendlichen. Dies wurde als Anlass genommen, ein deutsch-polnisches Jugendprojekt zur Stärkung der Kontakte und Netzwerke auch in der Jugendgeneration zu veranlassen und sich dabei auch mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges auseinanderzusetzen. 

Das deutsch-polnische Jugendprojekt bietet somit die Möglichkeit, mehr über die eigene bzw. regionale Geschichte zu erfahren, in einen historisch-interkulturellen Austausch mit polnischen Jugendlichen zu treten und darüber hinaus gemeinsam eine schöne Zeit in der Bildungsstätte in Bad Bevensen zu erleben!

Organisatorisches

Das Seminar wird vom 23. – 27. Oktober 2017 im Gustav Stresemann Institut in Bad Bevensen durchgeführt. Die Unterbringung erfolgt in der Bildungsstätte überwiegend in Doppelzimmern.

Wer kann teilnehmen?

Zur Teilnahme am Seminar werden Schülerinnen und Schüler ab dem 16. Lebensjahr eingeladen, die Interesse an einer Begegnung mit polnischen Jugendlichen und einer gemeinsamen Erörterung der deutsch-polnischen Geschichte haben. Bei Interesse an der Teilnahme seitens der Lehrkräfte bitten wir um Kontakt.

Was noch?

Neben gemeinsamen Exkursionen zu historisch wichtigen Orten in der Region, die für die Aufnahme und Eingliederung von Flüchtlingen 1945 wichtig waren (Salzwedel, Suhlendorf) werden gemeinsame Diskussionen, interkulturelle Übungen zu aktuellen Themen und Freizeitangebote im Programm stehen.

Nach dem abgeschlossenen Projekt wird ggf. ein Gegenbesuch der deutschen Schülerinnen und Schüler in Polen 2018 geplant.