Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Geografowie w Wielkopolskim Parku Narodowym

W dniach 28-29 września 2017 roku uczniowie klas drugich realizujących rozszerzony program nauczania z geografii uczestniczyli w zajęciach terenowych w Wielkopolskim Parku Narodowym. Zajęcia były prowadzone przez dr Michała Lorenca oraz mgr Martę Jaśkiewicz - pracowników naukowych Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach.

Wielkopolski Park Narodowy został utworzony w 1957 roku (60 lat temu) w celu ochrony rzeźby młodoglacjalnej będącej pozostałością po ostatnim zlodowaceniu. Często WPN nazywany jest "żywym muzeum form polodowcowych", gdyż można tam na wlasne oczy zobaczyć morenę czołową, kem, pradolinę czy Oz Bukowsko-Mosiński. Ponadto w parku znajdują się liczne jeziora polodowcowe np. Jezioro Góreckie czy Jezioro Kociołek.

Zajęcia miały charakter interdyscyplinarny, gdyż dotyczyły zarówno wiedzy z zakresu hydrologii, geomorfologii, meteorologii, gleboznawstwa, jak i również przejawów antropopresji na środowisko przyrodnicze. Uczniowie otrzymali karty pracy, które pozwoliły na usystematyzowanie zdobytej wiedzy. 

Większość licealistów była w Wielkopolskim Parku Narodowym po raz pierwszy, choć jest on najbliżej Wolsztyna zlokalizowanym parkiem narodowym w Polsce. Wg przeprowadzonych ankiet największe wrażenie wywarło na młodzieży wejście na wieżę widokową na Osowej Górze, wizyta w Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz pomiar głębokości zwierciadła wód podziemnych w piezometrze.

 

Wizyta w WPN była również okazją by poznać kilka faktów historycznych. Na wyspie na Jeziorze Góreckim znajdują się ruiny neogotyckiego zamku zbudowanego przez Tytusa Działyńskiego dla jego siostry Klaudyny Potockiej. Natomiast pałac w którym obecnie mieści się Muzeum WPN został zbudowany dla Arthura Greisera - namiestnika w Kraju Warty.

Małgorzata Buda

Etykietowanie: