Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Doradca Zawodowy

  mgr Marcin Kosicki
  Doradca Zawodowy i Personalny
  Specjalista Pedagogki Pracy

    Jestem pedagogiem, magistrem padagogiki pracy, dyplomowanym Doradcą Zawodowym i Personalnym. Ukończyłem studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym o specjalności Pedagogika Pracy z Doradztwem Zawodowym. Moją specjalnością jest doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży. Obroniłem Pracę Magisterską pt. Doradca Zawodowy w polskiej oświacie. Studium empiryczne.

 W szkole możecie mnie spotać na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, edukacji dla bezpieczeństwa i właśnie doradztwie zawodowym!

 

Doradztwo zawodowe realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325) ogłoszono dnia 20 lutego 2019 r. obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

W szkole organizowane są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów - absolwentów szkół podstawowych w wymiarze 10 h w całym cyklu edukacyjnym (4 lata).

W roku szkolnym 2019/20 i 2020/21 realizując projekt "Inwestujemy w edukację" dofinansowany w ramach UE odbywały się zajęcia dla pozostałych klas oraz konsultacje indywidualne dla chętnych uczniów.

Zachęcam do zapoznania się z zakładką "LINKownik doradcy zawodowego" znajdziesz tam kilka wskazówek jak można przygotować się do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.