Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2017

W Liceum Ogólnokształcacym im. Marii Skłodowskiej-Curie do egzaminu maturalnego przystąpiło 197  maturzystów, egzamin maturalny zdało 195  (99%).
Egzamin ustny zdali wszyscy,  egzamin pisemny zdało 195 zdajacych .
W załacznikach prezentujemy wyniki procentowe szkoły z poszczególnych przedmiotów.