Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2017

W Liceum Ogólnokształcacym im. Marii Skłodowskiej-Curie do egzaminu maturalnego przystąpiło 220 maturzystów, egzamin maturalny zdało 213  (96,8%).
Egzamin ustny zdało 220, egzamin pisemny 213.
Pięciu uczniów  ma prawo do egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej. 
W załacznikach prezentujemy wyniki procentowe szkoły z poszczególnych przedmiotów.