Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

40. Olimpiada Języka Niemieckiego

Nauczyciele języka niemieckiego zapraszają wszystkich chętnych do udziału w tegorocznej Olimpiadzie Języka Niemieckiego.

TERMINARZ 40. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

(rok szkolny 2016/2017)

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie:www.ojn.wsjo.pl

1.                 Szkoły, które organizują eliminacje szkolne,  zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników na adres – pocztowy lub pocztą elektroniczną z adresu mailowego Dyrekcji szkoły! – do odpowiednich KOMITETÓW OKRĘGOWYCH do końca października 2016 r.

2.                 Eliminacje szkolne – odbędą się 4 listopada 2016 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

3.                 Eliminacje okręgowe (UWAGA: zmiana regulaminu, ze względu na ruchome terminy ferii zimowych w województwach!):
a) eliminacje pisemne 2. etapu odbędą się w szkołach 13 stycznia 2017 r. o godz. 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy zostaną przesłane przez Dyrekcje szkół listami poleconymi do właściwego okręgu. Nadesłane testy zostaną poprawione i zweryfikowane przez członków Komitetów Okręgowych, następnie Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych ( zdobyli, co najmniej 85% punktów w teście) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.
b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15 lutego.

4.     Finał 40. OJN – odbędzie się w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2017 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

5.     Zapisy: najpóźniej do 10 października 2016 r. w sali 47 (M. Laskowski).