Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

O przyrodzie i nie tylko na Zielonej Szkole.

Maj i czerwiec to czas zajęć terenowych dla grup realizujących podstawę programową z biologii na poziomie rozszerzonym. Trzy grupy licealistów przeżyły lekcje na łonie natury w okolicach Kostrzynia nad Odrą. Uczniowie klas: IIb, IIg oraz grupa IIehi odwiedzili Park Narodowy "Ujście Warty", w którym obserwowali ptaki (główny obiekt ochrony w Parku) oraz odbyli zajęcia z określania stanu czystości wód metodą bioindykatorów oraz metodami fizyko-chemicznymi. Na murawach kserotermicznych w Owczarach (Stacji Terenowej Klubu Przyrodników) dowiedzieli się na czym polega aktywna ochrona przyrody. Wędrówka przez murawy była okazją do powtórki z botaniki systematycznej oraz entomologii, a także do zobaczenia w stanie kwitnienia niektórych chronionych gatunków roślin. W tzw. wolnym czasie :)), pasjonaci biologii wykonywali ćwiczenia z ekologii oraz przygotowywali się do prezentacji wybranych grup systematycznych roślin. Dokonana na zakończenie zajęć prezentacja wraz z pokazem roślin oraz test, który zaliczyli wszyscy prawie na "5" były podstawą zaliczenia zajęć. W końcu była to zielona, ale jednak szkoła.... :)