Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

KONKURSY JĘZYKOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W XXII KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO  
Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie wraz  z nauczycielami języka niemieckiego zapraszają uprzejmie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich opiekunów w piątek 1 kwietnia 2016 r. do udziału w XXII  KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO.  
Celem konkursu jest wzbudzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania językiem niemieckim. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pragnących sprawdzić swoje umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem oraz posługiwania się strukturami leksykalno-gramatycznymi.  
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem konkursu oraz wytypowanie uczniów do udziału w konkursie.  
 
TERMINARZ XXII  KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO  
Każda ze szkół biorących udział w konkursie deleguje maksymalnie trzech uczniów (3 ze szkoły podstawowej i 3 z gimnazjum) reprezentujących ją w czasie konkursu. Proponujemy w tym celu przeprowadzić eliminacje szkolne. Do dnia 10.03.2016 r. nauczyciele zgłaszają szkołę do udziału w konkursie wypełniając załączony formularz zgłoszenia oraz przesyłając go drogą mailową do Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie.
Zgłoszenie powinno zawierać:  pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu;  imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej;  imiona i nazwiska uczniów, którzy biorą udział w konkursie.   
 
 
Konkurs odbędzie się w piątek  1.04.2016 r. w budynku ZSO pod adresem Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Wolsztynie ul. Poniatowskiego 7 64-200 Wolsztyn tel/fax 68 384-34-05, 384-34-04 adres mailowy: liceum@wolsztyn.com.pl  
WYMAGANIA: Uczniowie przystępujący do konkursu powinni wykazać się znajomością materiału językowego zawartego w programach szkoły podstawowej/gimnazjum.  
 
HARMONOGRAM XXII  KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO piątek 1 kwietnia 2016 r.  
 
8.00 – 8.25 -  Rejestracja uczestników Konkursu Języka Niemieckiego (parter/korytarz przy zegarze)
 8.30 – 9.35 – Część pisemna Konkursu Języka Niemieckiego (stołówka/I piętro)  Spotkanie z opiekunami przy kawie/herbacie – wymiana doświadczeń (pokój nauczycielski)
 9.45. – 10.30 – Lekcja dla uczestników Konkursu Języka Niemieckiego i ich opiekunów  (sala 47/II piętro) Anglicyzmy we współczesnym języku niemieckim. 
10.50 - 11.15 – Poczęstunek dla uczestników Konkursu Języka Niemieckiego/Angielskiego  i ich opiekunów – Ogłoszenie wyników części pisemnej (sala 15/parter) 
11.20 – 12.30 - Etap ustny Konkursu Języka Niemieckiego (czytelnia/piwnica)
12.00 – Program artystyczny przygotowany przez uczniów LO (aula/II piętro)  + referat ucznia/uczennicy na temat: Anglicyzmy we współczesnym języku polskim.
 13.00 – Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród - aula  
 
 
Organizatorzy:                                                                                                 Dyrektor ZSO w Wolsztynie  
Zespół przedmiotowy języka niemieckiego                                                      /-/ mgr Katarzyna Lulkiewicz
Osoby odpowiedzialne: mgr Katarzyna Rozynek-Ekiert dr Marek Laskowski 
 
 
 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W VI  EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 kwietnia 2016 r.   
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie ma przyjemność zaprosić uczniów gimnazjów do udziału w VI Edycji Konkursu Języka Angielskiego,  który składa się z dwóch etapów. ETAP I - Zawody szkolne. ETAP II – Zawody finałowe w ZSO w Wolsztynie. Celem konkursu jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim. Konkurs jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej klas trzecich, pragnącej sprawdzić swoje umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem oraz posługiwania się strukturami leksykalnogramatycznymi.  
Dla zwycięzców konkursu są przewidziane nagrody.   
Prosimy o zapoznanie się z terminarzem konkursu oraz  przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu wg załączonego testu.  
Organizatorzy:                                                                       Dyrektor ZSO Zespół przedmiotowy języka angielskiego Osoba odpowiedzialna: mgr Ludmiła Lisiewicz         /-/ mgr Katarzyna Lulkiewicz           
 
 
TERMINARZ KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 
ETAP I - Zawody szkolne  Uczniowie, którzy zadeklarowali udział w zawodach piszą załączony test etapu szkolnego, który jest sprawdzany przez nauczycieli wg klucza dostarczonego wraz z testem  (na pisanie całego testu przeznacza się 45 min).  Dwóch uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki kwalifikuje się do następnego etapu konkursu.   Do dnia 29.03.2016r. nauczyciele zgłaszają szkołę do udziału w  konkursie, wypełniając formularz zgłoszenia oraz przesyłając go  drogą mailową do ZSO. Zgłoszenie powinno zawierać:  pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu;  imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej;  imiona i nazwiska uczniów, którzy biorą udział w konkursie.  
ETAP II - Konkurs odbędzie się w dniu 01.04.2016r. w budynku ZSO pod adresem:                
  Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Wolsztynie                              ul. Poniatowskiego 7                             64-200 Wolsztyn                            tel/fax 68 384-34-05, 384-34-04                            adres mailowy: liceum@wolsztyn.com.pl  
 
Uczestnicy konkursu  wraz z opiekunami zgłaszają się w dniu 01.04.2016r. w ZSO w Wolsztynie o godz.10.30 w stołówce szkolnej /I piętro/. WYMAGANIA: Uczeń przystępujący do konkursu powinien wykazać się znajomością materiału językowego zawartego w programach gimnazjum. PRZEBIEG KONKURSU:  10.50 -11.35  Uczniowie piszą test składający się z dwóch elementów (rozumienie tekstu pisanego; zadania leksykalno-gramatyczne)  - stołówka/I piętro/  11.35  Poczęstunek dla uczestników Konkursu Języka Angielskiego i ich opiekunów -sala 15/parter/  12.00 – Program artystyczny przygotowany przez uczniów LO - aula/I piętro/ + referat  na temat: Anglicyzmy we współczesnym języku polskim.  13.00 – Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród - aula 

Serdecznie zapraszamy!