Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

CIAŁO OBCE W OKU

Ciała obce w oku są o tyle niebezpieczne, że mogą porysować rogówkę i doprowadzić do uszkodzenia wzroku (kurz, piasek, drobne owady, opiłki metali, substancje żrące).

Najczęściej drobina, która wpadła do oka, umiejscawia się pod dolną albo górną powieką i wtedy możemy podjąć próbę jej usunięcia. Jeżeli jednak wbiła się ona w powierzchnię gałki ocznej niezbędna będzie interwencja okulisty.

Co robić?

Postępowanie przy próbie samodzielnego usuwania zanieczyszczenia z oka:

  • umyj ręce,
  • sprawdź wzrokowo wewnętrzną powierzchnię dolnej powieki, chwytając palcami za rzęsy, a następnie górną powiekę,
  • usuń widoczne zabrudzenie rogiem sterylnego gazika lub czystej chusteczki

          (gdy usuwasz spod powieki dolnej – poszkodowany patrzy w górę, gdy spod górnej – patrzy w dół),

  • można próbować przemyć oko pod bieżącą wodą – trzymaj powieki poszkodowanego szeroko otwarte, skieruj oko pod strumień wody, aby spływała OD KĄCIKA OKA W STRONĘ SKRONI (głowa poszkodowanego przechylona na bok),
  • jeśli zanieczyszczenie jest substancją żrącą, przemywaj oko dużymi ilościami czystej, bieżącej wody, w każdym przypadku konieczny kontakt z lekarzem!

PAMIĘTAJ! PŁUCZEMY OKO OD WEWNĘTRZNEGO KĄCIKA OKA DO SKRONI!

Co robić, jeśli nie ma rezultatu?

  • jeśli próby usunięcia zanieczyszczenia nie powiodły się lub ból i zaczerwienienie utrzymują się, należy jak najszybciej skontaktować poszkodowanego z okulistą. ZAKŁADAMY NA OKO JAŁOWY OPATRUNEK I OBWIĄZUJEMY DELIKATNIE BANDAŻEM OBOJE OCZU. W ten sposób można uzyskać uspokojenie ruchów gałek ocznych, które są ze sobą sprzężone.

Czego nie robić?

PAMIĘTAJ! Nie płuczemy oka wodą, gdy do oka dostało się wapno niegaszone. Reakcja egzotermiczna może pozbawić wzroku. Usuń najpierw grudki wapna gazikiem, potem użyj do płukania oliwy jadalnej!

                                                                                                                Iwona Stefanowicz