Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Zaproszenie do 8 edycji Konkursu "Statystyka mnie dotyka"

Zachęcam do udziału w 8 edycji Konkursu "Statystyka mnie dotyka" organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Statystyczne i Urząd Statystyczny w Poznaniu. Patronat honorowy nad konkursem objęli: prof. dr hab. Janusz Witkowski - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski oraz Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty.

Zadaniem uczestników tegorocznej edycji konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie na forum klasy lekcji na wybrany temat w oparciu o dane statystyczne statystyki publicznej. Tematy lekcji do wyboru:

- Przestrzenne zróżnicowanie budżetów gmin (lub powiatów) wybranego województwa w Polsce w latach 2010-2014.

- Wykluczenie społeczne i ubóstwo w latach 2010-2013 - zróżnicowanie przestrzenne województw.

- Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim - zróżnicowanie przestrzenne - skąd i dokąd Wielkopolanie dojeżdżali do pracy w 2011 roku.

 

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegóły: http://stat.gov.pl/pts_konkurs/konkurs/index.html

 

W ubiegłorocznej edycji konkursu dwa zespoły uczniowskie z naszego liceum znalazły się na podium:

I miejsce zajęli: Jakub Małecki, Jakub Melerowicz i Marcin Piechocki - obecnie 2d

III miejsce zajęli: Agnieszka Walkowiak, Mateusz Michnikowski i Wojciech Prządka - obecnie 3g

Małgorzata Buda

Etykietowanie: 
Konkurs "Statystyka mnie dotyka"